Prosjekteksempel
Prosjekteksempel
10.04.2019

Utvider horisonten som lektor i Milano

  • Program: Utenlandslektoratsordningen

Prosjektbeskrivelse

Kari Skogen er lektor i Milano.

Utenlandslektoratsordningen omfatter 16 lektorer som underviser i norsk språk og litteratur ved universiteter i utlandet. Diku bistår universitetene med å finne godt kvalifiserte kandidater og gir samtidig en økonomisk støtte til lektorene. Utenlandslektorene er ansatt ved institusjonen ute i engasjementstillinger på inntil fem år.

Presentasjon av lærestedet

I 1973 ble en egen avdeling for skandinavistikk etablert ved Universitetet i Milano, og noen år senere startet egne kurs i norsk språk og litteratur. I dag er det årlige opptak av nye studenter til en treårig bachelorgrad hvor studentene må velge to språk, og deretter kan de gå videre med en spesialisering på en toårig mastergrad. Det er rundt 20-25 som begynner på norsk hver høst. Utenlandslektoren underviser i praktiske og teoretiske språkfag, samt samfunnskunnskap, historie og litteratur.

Intervju med utenlandslektoren

Kari Skogen på scenen med Andrea Meregalli.

Kari Skogen jobber som lektor i utlandet. Som pensjonist ønsket hun å lære seg italiensk. Da stillingen som utenlandslektor i Milano ble ledig, søkte hun bare! Nå bor og jobber hun i den imponerende byen. 

Hva var din motivasjon for å søke stillingen som utenlandslektor i Milano?

Jeg søkte stillingen som norsklektor i Milano fordi jeg hadde lyst på den. Jeg har latinartium fra 1970, og valgte å studere fransk og norsk. Men i årevis hadde jeg tenkt at jeg skulle prøve å lære italiensk som pensjonist. Men så var det en venninne som spurte om jeg ville være med på kveldskurs, og dermed tyvstartet jeg. Jeg var i gang med mitt femte kveldskurs da jeg så at lektoratet i Milano var ledig. Jeg søkte, og var så heldig å få jobben! Og det til inspirasjon for mange på min alder. Tenk at det er mulig å få anledning til å begynne på noe nytt som 66-åring!

Hva er det kjekkeste med å undervise i norsk for utenlandske studenter?

Jeg har jo bare vært her i ett høstsemester ennå. Likevel er jeg ikke i tvil om at det kjekkeste er møtet med disse hyggelige studentene som er så motivert for norsk! Det er utrolig at de er så mange, ca 60 stykker fordelt på fire nivåer! Dessuten var norsk det faget jeg valgte å studere først, fordi det interesserte meg mest. Og jeg har nordisk hovedfag. Så det nå å kunne holde på med norskfaget hele tida, er utrolig forfriskende! Jeg beveget meg vekk fra det rent norskfaglige i løpet av yrkeslivet før dette. Nå gjenoppdager jeg de gamle klassikerne, og får bruk for det jeg har lest av moderne litteratur og utvider stadig horisonten med nytt stoff. Jeg håper å kunne bidra til en god studieopplevelse for studentene mine, og synes det er ekstra fint med forfatterbesøk.

Og hva er det mest utfordrende med jobben? 

Det mest utfordrende med jobben, er vel ikke selve jobben, men forhold rundt den. Jeg måtte skaffe meg et sted å bo. Det ordnet seg etter ti dager på hotell. Jeg har enda ikke klart å få oppholdstillatelse, noe jeg har forstått er lurt å ha fordi det følger rettigheter med den. Å få bankkonto i italiensk bank er et kapittel for seg. Jeg trodde jeg kunne gå inn i en bank og få konto – med garanti i min norske konto. Men så enkelt var det ikke. Jeg burde vel ikke nevne slike problemer, for hvis man problematiserer for mye, kan man lett gå glipp av spennende opplevelser. Men den som tar jobben, bør absolutt sette seg inn i de økonomiske forholdene før vedkommende takker ja. Dette er ikke en jobb til å bli rik av, men den er svært berikende!

Hva ønsker studentene dine å bruke norskkompetansen sin til?

Alle som har valgt norsk, liker å arbeide med språk. Mange har en drøm om Norge som et rent og vakkert land med gode sosiale strukturer og lav arbeidsledighet. De er motivert av historier om vikinger og norrøn mytologi. Noen er opptatt av norsk musikk, og alle begynnerstudentene mine (unntatt to), har sett Skam. Det studentene ønsker å bruke norsken til, er å dra til Norge. Noen vil gjerne jobbe der. Noen ønsker å bli journalister og oversettere.

Hva gjør du når du ikke er på jobb?

Det er et enormt kulturtilbud i Milano. Så jeg går på konserter, utstillinger, i museer og på teater. Det var blant annet en imponerende utstilling med Carravagio i høst. Jeg stod tre timer i kø for å komme inn, men det var verd det! Jeg liker å gå turer, og jeg pleier å spasere til og fra jobb, 45 minutter hver vei. Noen ganger tar jeg trikk, fordi det er koselig. Jeg kommer bare halvveis hjem, men det er for opplevelsen. Det er et helt nett av gamle trikker. Og så bruker jeg mye tid på å spasere og gjøre meg kjent. Milano er en uoversiktlig by. Den er ikke idyllisk, men imponerende. Og jeg har møtt og møter utrolig mange vennlige mennesker. Når mannen min er her, pleier han å legge opp fint turprogram i helgene. Da stort sett dagsturer med tog til byer og interessante steder i nærheten, som f.eks. Bergamo, Pavia og Cremona. Da har jeg fått oppleve idyller som ser ut som det vi forbinder Italia med. Vi tok også en overnattingstur til Roma før jul. Det tok bare tre timer å komme dit, men så gikk toget i 297 km/t på det meste. Nå ved semesterstart i andre semester her, begynner jeg selv på italienskkurs. Det gleder jeg med til!

Erfaringer og tips

Dette er Kari Skogen sine erfaringer og tips:

Vi har det utrolig hyggelig som team på avdelingen for skandinaviske språk. Jeg har kolleger som er italienske, svenske og en dansk. Når det er forfatterbesøk, eller det er prosjekt, så er vi en nordisk «familie». Det å være i et slikt nordisk miljø, er unikt. Studentene går på aktiviteter med de andre nordiske språkene uten å stusse over det. Og vi som underviser, får innblikk i de andre språkene og deres litteratur. Vi går ofte ut og tar en kaffe sammen, på italiensk maner. Vi har det trivelig sammen og ler mye.

Vilkår og tilskudd

Utenlandslektorene rekrutteres blant kandidater med solid kompetanse i nordistikk og/eller norsk som andrespråk og ansettes ved universitetet i utlandet i engasjementsstillinger på inntil fem år.

I tillegg til full lønn fra universitetet mottar man et månedlig kompensatorisk tillegg fra Diku, samt tilskudd til utreise ved tiltredelse og hjemreise etter endt utenlandsopphold. Bolig må man selv finne og betale.

Mer informasjon om kvalifikasjonskrav, tilskuddsordninger og eventuelle ledige utenlandslektorat finner du her: Utenlandslektoratsordningen