Prosjekteksempel
Prosjekteksempel
30.01.2020

Vilnius – skandinavistikk er kun for de flinkeste studentene

  • Program: Utenlandslektoratsordningen

Prosjektbeskrivelse

Vibeke Groven underviser

Utenlandslektoratsordningen omfatter 16 lektorer som underviser i norsk språk og litteratur ved universiteter i utlandet.

Diku bistår universitetene med å finne godt kvalifiserte kandidater og gir samtidig en økonomisk støtte til lektorene. Utenlandslektorene er ansatt ved institusjonen ute i engasjementsstillinger på inntil fem år.

Presentasjon av lærerstedet

Vilnius Universitet i Litauen har tilbudt norskundervisning ved Senter for skandinaviske studier siden 1992. Senteret tilbyr i dag kurs på bachelor og masternivå innenfor skandinavisk litteratur, film, historie, samfunnsfag, språk og oversettelse. Universitetet har Erasmus-avtaler med flere norske universiteter og høgskoler, og bruker ofte gjesteforelesere fra Norge til kurs og til norskundervisning.

Intervju med utenlandslektoren

Vibeke Groven har arbeidet som utenlandslektor i norsk språk og litteratur ved Vilnius Universitet siden 2015, og forteller her om sin yrkeserfaring fra Baltikum.

– Jeg er nå inne i mitt femte(og siste)år som utenlandslektor her i Vilnius. Grunnen til at jeg søkte stillingen, var at jeg ønsket å realisere den vage drømmen om å bo og jobbe i Øst-Europa, en del av verden jeg alltid har vært fascinert av.

– Universitetet i Vilnius har et svært godt rykte i akademia, og da jeg ble tilbudt jobben, trengte jeg så å si ingen betenkningstid. 

– Jeg underviser studenter på ulike nivå, alt fra nybegynnere til masterstudenter. Jeg har mellom to og tre dobbeltimer i løpet av en dag. Som regel har jeg to dager i uka med undervisningsfri, disse dagene bruker jeg til forberedelser, retting, veiledning, innkjøp av bøker, planlegging av arrangementer mm. 

– Jeg tror undervisningssituasjon er litt annerledes her enn for eksempel på et universitet i Norge, fordi jeg underviser i så mange forskjellige emner og på så forskjellige nivå. Gruppene er nok også mindre her enn hjemme, så vi blir godt kjent med studentene. Jeg bestemmer store deler av pensumet selv, noe som gir meg faglig frihet til å tilrettelegge undervisningen og gjøre den spennende. Jeg kjenner daglig på gleden og takknemligheten over å være en del av det akademiske miljøet ved Litauens eldste universitet.

– Studentene er veldig skoleflinke, skandinavistikk er et av de mest populære studiene ved universitetet, og bare de med høyest karakter fra videregående kommer inn. Det gjør noe med hele stemningen. Studentene er stort sett svært motiverte og seriøse. Noen har fortalt meg at de søkte nettopp fordi det var vanskelig å komme inn, og at de ønsket å gjøre noe annet i livet. Med så gode karakterer kunne de fleste av dem studert for eksempel medisin, men de ønsker ikke det, de har andre ambisjoner, andre drømmer.

– Det er heller ikke drømmen om Norge som er motivasjonen, mange av studentene er fascinert av Norge, liker litteraturen, naturen, velferdsstaten osv, men de ønsker ikke nødvendigvis å bo i Norge. En del av studentene jobber i norske firmaer her i Vilnius, og trives godt med det. Noen ønsker nok å starte egen virksomhet, mens andre igjen ser for seg å jobbe som oversettere og lærere. Det finnes utallige bedrifter her som driver med norskopplæring, så studentene blir nok ikke arbeidsledige i framtida.

Erfaringer og tips

– Jeg har lært enormt mye i løpet av denne femårsperioden, både faglig og personlig, og jeg trives så godt her. Jeg har brukt mye av fritida til å oppleve hele landet, og har reist på kryss og tvers. Litauen har mye å by på, og det er interessante kontraster mellom by og land. Det er det som er det beste med å bo og jobbe i utlandet, du går raskt fra å være turist til å bli en del av det hele.

– Du skal ikke se bort ifra at jeg søker et annet utenlandslektorat, hvis noe spennende blir ledig når min tid her i Vilnius er over. Og om jeg ikke søker nå, vil jeg garantert søke ved en senere anledning. Hvis du brenner for norsk språk og litteratur, og kan tenke deg å formidle faget ute i verden, i tillegg til å være åpen, nysgjerrig og ørlite grann eventyrlysten -  ikke nøl, søk!

Vilkår og tilskudd

Utenlandslektorene rekrutteres blant kandidater med solid kompetanse i nordistikk og/eller norsk som andrespråk og ansettes ved universitetet i utlandet i engasjementsstillinger på inntil fem år.

I tillegg til full lønn fra universitetet mottar man et månedlig kompensatorisk tillegg fra Diku, samt tilskudd til utreise ved tiltredelse og hjemreise etter endt utenlandsopphold. Bolig må man selv finne og betale.

Mer informasjon om kvalifikasjonskrav, tilskuddsordninger og eventuelle ledige utenlandslektorat.