Prosjekteksempel
Prosjekteksempel
20.05.2020

Digital møteplass gir fysioterapistudenter et internasjonalt perspektiv

  • Program: UTFORSK
  • Fagområde: Helse, folkehelse, utdanningsvitenskap, pedagogikk og didaktikk
  • Tildelte midler: 300 000 NOK
  • Koordinator for prosjektet: Oslo Metropolitan University (NO)
  • Partnere i prosjektet: Federal University of Minas Gerais (BR) og University of Western Cape (ZA)
  • Kontaktpersoner:

    Tone Dahl-Michelsen, OsloMet

Prosjektbeskrivelse

Bærekraftig internasjonalisering og digital kompetanse er svært viktig i dagens samfunn – og har fått særlig og fornyet aktualitet på bakgrunn av koronapandemien.  
 
Det overordnede målet med prosjektet Physiotherapy Education in Norway, South Africa and Brazil: A Joint Online Learning Project in Rehabilitation er å utvikle en bærekraftig modell for «internasjonalisering hjemme» innen fysioterapeututdanning og å fremme digitale ferdigheter for det 21. århundre, for både studenter og ansatte.
 
Faglig tar prosjektet utgangspunkt i rehabiliteringsfeltet, og skal utvikle en felles digital læringsplattform kalt OLE (Online Learning Environment), der fysioterapeutstudenter fra deltagerlandene kan bidra med læringsnotater, lokale kasusstudier, lære om rehabilitering i nasjonal- og internasjonal kontekst samt samarbeide på tvers av landegrensene. Studentene som drar på utveksling i prosjektperioden skal utvikle læringsressurser til plattformen. Samarbeidet om OLE skal fortsette etter at prosjektperioden er omme, og skal brukes i undervisningen ved partneruniversitetene.

Studenter fra Sør-Afrika på studietur til Norge

Studiebesøk til Norges Idrettshøgskole

Hva fikk prosjektet støtte til?

  • Utveksling for studenter og ansatte mellom Cape Town og Oslo (utvekslingen fra Oslo til Cape Town har dessverre blitt utsatt på grunn av koronapandemien, men vil forhåpentligvis kunne gjennomføres i 2021). 

Fremgangsmåte

Vi prosjektledere fra OsloMet og UWC møttes på en vitenskapelig utdanningskonferanse i Cape Town i 2016. Siden begge institusjonene var interessert i å knytte nye internasjonale samarbeidspartnere, innledet vi et samarbeid. Kort tid etter hadde Diku (den gang SIU) en presentasjon på OsloMet, der vi ble gjort oppmerksomme på muligheten for å søke på UTFORSK-programmet. UFMG ble senere inkludert i prosjektet som bidragsyter til OLE. 

Diku har informative nettsider som gir god hjelp, og man kan sende e-post eller ringe ved behov. Vi benyttet oss også av Dikus webinarer. Vi fikk også hjelp til søknadskrivingen av Internasjonalt kontor ved OsloMet.

Resultater

Råd og tips

Det er lærerikt og inspirerende å jobbe med Utforsk-prosjektet vårt! Det er et gode at vi kan samarbeide om både å utvikle utdanningskvaliteten, og å forske. For at et prosjekt som dette skal bli vellykket, er det en fordel om samarbeidet mellom partnerne fungerer godt. Da er det til stor hjelp at man kommer godt overens. Et prosjekt som dette innebærer en del jobb, og man må kunne tilpasse og endre opplegget underveis for at det skal fungere. Det er enklere hvis samarbeidet er godt i utgangspunktet.
 
Prosjektet har fått fornyet aktualitet av korona-pandemien, og vi håper at dette prosjektet kan bidra til å inspirere til gode løsninger for andre, både innen fysioterapiutdanning, men også innen høyere utdanning generelt. Internasjonalisering hjemme vil trolig bli mer brukt i fremtiden som en læringsressurs. Denne videoen fra en landsby i Eastern Cape er et eksempel på de læringsmuligheter som ligger i digitalt materiale. Videoen er gjengitt med produsent Sara Manigs tillatelse.