Prosjekteksempel
Prosjekteksempel
22.05.2020

Matematikk på gateplan

 • Program: UTFORSK
 • Fagområde: Matematikk, pedagogikk og didaktikk
 • Tildelte midler: 299 200 kr
 • Koordinator for prosjektet: Universitetet i Oslo
 • Partnere i prosjektet: Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Brasil
 • Kontaktpersoner:

  Nils Frederik Buchholz

Prosjektbeskrivelse

Maths & the City – Learning to apply mathematics outside of school er et samarbeid mellom norske og brasilanske høyere utdanningsinstitusjoner. Prosjektet skal utvikle nye metoder for å undervise i matematikk utenfor klasserommet.

Blant annet utarbeides «matematiske vandringer» der elevene skal løse regnestykker om objekter de finner utendørs. Her bruker de også digitale løsninger, som apper på mobilen.

Det skal gjennomføres kortere studentutvekslinger mellom de to studiestedene, der studentene skal være med på å utvikle og teste nye undervisningsmetoder. Under oppholdet ved UiO skal deltagerne arbeide med bruk av digitale løsninger i undervisningen, som applikasjoner til bruk i de matematiske vandringene.

Under oppholdet ved UFOP i Brasil skal studentene arbeide med økologiske og etnografiske aspekter ved anvendt matematikk, som kan bidra til økt bevissthet om bærekraftig utvikling, samt demokrati og aktivt medborgerskap. Noen eksempler på dette er utregning av grad av elveforurensning, eller hvordan matematikk kan brukes i naturen.

Studentene vil også undersøke hvordan ulike urfolk og etniske minoriteter i Brasil praktiserer hverdagens matematikk, for eksempel ved å undersøke kulturelle gjenstander eller lokal arkitektur.

Hva fikk prosjektet støtte til?

 • Utveksling for studenter
 • Utveksling for ansatte
 • Utvikling at et nytt studieemne på masternivå som avvikles i samarbeid mellom de to universitetene
 • Formidling av prosjektets arbeid, funn og ideer

Fremgangsmåte

Førsteamanuensis Nils Frederik Buchholtz, Universitetet i Oslo. (Foto: Studio Line / UiO)

Vi hadde allerede et etablert samarbeid, men ønsket å ha en velutviklet idé før vi sendte en søknad om prosjektstøtte. Det var derfor nyttig for oss at Diku lyste ut kortvarige prosjekter med jevne mellomrom. Det gjorde at vi kunne være fleksible og forberede prosjektsamarbeidet godt i forkant.

Vi hadde også nytte av de ulike webinarene som ble arrangert av Diku, og fikk gjennom Dikus prosjektmøter knytte kontakt til, og samarbeide med andre prosjekter som har en lignende tilnærming som vårt, som det matematikkdidaktiske modelleringsprosjektet mellom Norge og Sør-Afrika, ledet av Suela Kacera ved Høgskulen på Vestlandet.

Det var lett å etablere prosjektet ved Universitetet i Oslo, siden det enkelt lot seg integrere i masterstudieforløpet. Vi har nå en rekke studenter som skriver sine masteroppgaver på bakgrunn av dette prosjektet, og vi vil også ta dem med i arbeidet med å rekruttere nye studenter til utveksling til Brasil.  

Vi mottar også viktig støtte fra IT-avdelingen ved instituttet, som hjelper oss med å sikre trygg lagring av forskningsdataene som vi samler i prosjektet, og fra de ansatte ved instituttets kontor for forskningsformidling, som utviklet en nettside for prosjektet og hjelper oss med å formidle det gjennom ulike medier. 

Resultater

 • Opprettet emne i samarbeid med UFOP
 • Fremlegg ved vitenskapelige konferanser og seminar
 • Et bokkapittel i redigert bok
 • Trykt vitenskapelig artikkel
 • Mediedekning

Råd og tips

UTFORSK-programmet bygger på å bringe forskere og studenter i Norge sammen med partnere i fremvoksende land, der det ikke alltid er garantert at forholdene for forskning eller utdanning er så gode. Vi merket dette særlig i møte med strenge regler for tjenestereiser i Brasil, men også med grunnleggende ting som internettilgang og organisasjonsprosesser der.

Det er viktig å ha tålmodighet. Våre prosjektmidler dekker i hovedsak utgifter til reiser mellom Norge og Brasil, siden vi ønsket å planlegge for så mange studentmobiliteter som mulig. Vi vil nok planlegge mer forsiktig i fremtiden, siden det kan oppstå uforutsette utgifter.

Det er også viktig å opprette et godt personlig samarbeid med forskerne i de andre landene, siden det er de som kan skape de nødvendige strukturene og organisasjonene ved sine institutter, som trengs for at prosjektet skal komme i gang og bli vellykket. 

Studentene har vært en stor motivasjon for oss. Våre studenter er veldig opptatt av å knytte sitt forskningsarbeid til prosjektet, og har vært ivrige deltagere. Vi har inntrykk av at prosjektene har betydd mye for studentene. Studentene i Brasil har aldri hatt muligheten til å forlate landet og komme i kontakt med internasjonal forskning, det er et privilegium som vi må være klar over og sette pris på.