Programmer og tilskudd

Diku tilbyr ulike programmer og midler som retter seg mot internasjonalisering og styrking av kvalitet i utdanning.

Utdanningsnivå
Grunnskole og barnehage
Videregående opplæring
Voksnes læring
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere utdanning
Emne
Dikus kvalitetsprogrammer
Erasmuspluss
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Sorter etter
Tilskotsordningar for å styrke tilgangen på fleksibel og desentralisert utdanning
To tilskotsordningar for å styrke fleksibel og desentralisert utdanning over heile landet.
Søknadsfrist: 14.04.2023
Erasmus+ (2021-2027) Virtuell utveksling for høyere utdanning og ungdom
Digitale studieopplegg og gruppediskusjoner for ungdom og unge voksne.
Søknadsfrist: 26.04.2023
Erasmus+ (2021-2027) Innovasjonsallianser
Innovasjonsallianser er europeiske samarbeidsprosjekter innen høyere utdanning og fag- og yrkesopplæring. Målet er å fremme innovasjon og entreprenørskap.
Søknadsfrist: 03.05.2023
Program for økt studentmobilitet 2023 Utvalgte profesjonsutdanninger
Tilskudd til prosjekter som skal utvikle og prøve ut tiltak for å øke andelen studenter som tar studie- og praksisopphold i utlandet.
Søknadsfrist: 22.05.2023
Erasmus+ (2021-2027) Sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring
Tiltaket skal støtte etablering og utvikling av tverrnasjonale sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring.
Søknadsfrist: 08.06.2023
Mitacs Accelerate International
Støtte til forskningspraksis for norske og kanadiske studenter
Søknadsfrist: Løpende
Erasmus+ Tverrnasjonale samarbeidsaktiviteter (TCA)
Støtte til å delta på arrangementer for å lære om Erasmus+ og aktuelle temaer.
Søknadsfrist: Løpende
Erasmus+ Prosjektetableringsstøtte (PES) – sentraliserte tiltak
Bedrifter, institusjoner og organisasjoner kan søke prosjektetableringsstøtte fra Erasmus+.
Søknadsfrist: Løpende
Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid
Tilbyr fellesfaglig opplæring for doktorgradsstipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid.
Søknadsfrist: Løpende
Arktisk forskning og studier
Samarbeid om arktisk vitenskap mellom institusjoner og organisasjoner i Norge og Island
Søknadsfrist: Løpende
European Language Label
Språkprisen tildeles nyskapende prosjekter som har bidratt til språklæring.
Søknadsfrist: Løpende
Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika
Støtte til samarbeid innen høyere utdanning med USA og Canada.
Søknadsfrist: 25.09.2019
Erasmus+ Global mobilitet i høyere utdanning
Utveksling for studenter og ansatte til og fra land utenfor EU
Søknadsfrist: 11.02.2020
Erasmus+ Strategiske partnerskap
Støtte til samarbeid mellom institusjoner, organisasjoner og bedrifter i Europa.
Søknadsfrist: 23.04.2020
Program for studentaktiv læring
Støtte til utvikling av nyskapende lærings- og vurderingsformer
Søknadsfrist: 24.09.2021
Russlandsprogrammet
Kunnskapssamarbeid mellom norske og russiske institusjonar og fagmiljø
Søknadsfrist: 25.09.2018
Digitalisering for læring i høyere utdanning
Midler til å utforske og utvikle pedagogisk praksis gjennom digitalisering.
Søknadsfrist: 22.10.2019
Norgeskunnskap i utlandet Bokstøtte
Støtte til innkjøp av undervisningsmateriell til norskmiljø ved utenlandske universitet
Søknadsfrist: 01.11.2022
NOTED - Norwegian Partnership Programme for International Teacher Education
Støtte til internasjonalt samarbeid og studentutveksling i lærerutdanningen.
Søknadsfrist: 24.09.2021
Eurasiaprogrammet
Utdanningssamarbeid i høyere utdanning mellom Norge og Eurasia
Søknadsfrist: 15.02.2019
Vis mer