Programmer og tilskudd

Diku tilbyr ulike programmer og midler som retter seg mot internasjonalisering og styrking av kvalitet i utdanning.

Utdanningsnivå
Grunnskole og barnehage
Videregående opplæring
Voksnes læring
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere utdanning
Emne
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Sorter
Søknadsfrist
Søknadsfrist
Programnavn
Tiltaksnavn
Digitalisering for læring i høyere utdanning
Midler til å utforske og utvikle pedagogisk praksis gjennom digitalisering.
Søknadsfrist: 22.10.2019
Norgeskunnskap i utlandet Bokstøtte
Støtte til innkjøp av undervisningsmateriell til norskmiljø ved utenlandske universitet
Søknadsfrist: 01.11.2019
EØS-midlene Portugal Business, Development, Innovation and SMEs
Finansiell støtte til utvikling og kommersialisering av innovative produkt og teknologiar.
Søknadsfrist: 29.11.2019
Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid
Tilbyr fellesfaglig opplæring for doktorgradsstipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid.
Søknadsfrist: 31.12.2019
Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning
En million kroner for å belønne godt arbeid med utdanningskvalitet.
Søknadsfrist: 31.01.2020
Norgeskunnskap i utlandet Arrangementsstøtte
Støtte til aktiviteter, konferanser og reiser til norskmiljø ved utenlandske universiteter.
Søknadsfrist: 01.02.2020
Erasmus+ Sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring
Støtte til internasjonalt samarbeid mellom sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring
Søknadsfrist: 20.02.2020
Utenlandslektoratsordningen
Er du interessert i å undervise i norsk språk og litteratur ved et utenlandsk universitet?
Søknadsfrist: 15.03.2020
Mitacs Accelerate International
Støtte til forskningspraksis for norske og kanadiske studenter
Søknadsfrist: Løpende
Erasmus+ Tverrnasjonale samarbeidsaktiviteter (TCA)
Støtte til å delta på arrangementer for å lære om Erasmus+ og aktuelle temaer.
Søknadsfrist: Løpende
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
Prosjektstøtte til kunstnerisk utviklingsarbeid innen skapende og utøvende kunstfag.
Søknadsfrist: 15.10.2019
ASEM-DUO
Stipendprogram for utveksling av studenter mellom Asia og Europa
Søknadsfrist: 04.10.2019
Nordplus
Nordplus gir støtte til mobilitet, prosjekter og nettverk
Søknadsfrist: 01.10.2019
Lærebokutvalget for høyere utdanning
Tilskudd til utgivelser av lærebøker på norsk og samisk.
Søknadsfrist: 01.10.2019
INTPART
Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon
Søknadsfrist: 25.09.2019
Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika
Støtte til samarbeid innen høyere utdanning med USA og Canada.
Søknadsfrist: 25.09.2019
InternAbroad
Midler til å etablere ordninger for å sende studenter på internasjonal praksisutveksling.
Søknadsfrist: 25.09.2019
EØS-midlene Polen The Education Programme
Midlene gir støtte til ulike samarbeidsprosjekter mellom institusjoner i Polen og Norge.
Søknadsfrist: 15.09.2019
NOTED - Norwegian Partnership Programme for International Teacher Education
Støtte til internasjonalt samarbeid og studentutveksling i lærerutdanningen.
Søknadsfrist: 29.04.2019
Sentre for fremragende utdanning (SFU)
SFU-ordningen gir Norges fremste utdanningsmiljøer mulighet til å organisere seg i sentre med ambisiøse utdanningsmål
Søknadsfrist: 29.04.2019
Vis mer