Programmer og tilskudd

Diku tilbyr ulike programmer og midler som retter seg mot internasjonalisering og styrking av kvalitet i utdanning.

Utdanningsnivå
Grunnskole og barnehage
Videregående opplæring
Voksnes læring
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere utdanning
Emne
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Dikus kvalitetsprogrammer
Sorter
Søknadsfrist
Søknadsfrist
Programnavn
Tiltaksnavn
Tilskudd til nettbaserte utdanningstilbud
Sammen med Kompetanse Norge lyser Diku ut inntil 50 millioner kroner til oppskalering av digitaliserte utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert. Utdanningsinstitusjoner kan søke om midler til å gi digitale tilbud til arbeidsledige og permitterte.
Søknadsfrist: 05.06.2020
Program for studentaktiv læring
Støtte til utvikling av nyskapende lærings- og vurderingsformer
Søknadsfrist: 08.06.2020
Økt digital kompetanse i havrelaterte utdanninger Utlysning 2019
Midler til økt digital kompetanse i marine, maritime og pertroleumsrelaterte fag.
Søknadsfrist: 08.06.2020
Digital sikkerhet i helse- og sosialfag
Støtte til økt digital sikkerhet i helse- og sosialfagutdanningene.
Søknadsfrist: 08.06.2020
Pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialutdanningene
Støtte til utvikling av praksisstudier i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.
Søknadsfrist: 23.09.2020
Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning
Støtte til prosjekter for økt arbeidsrelevans i høyere utdanning.
Søknadsfrist: 23.09.2020
Program for kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningene
Diku lyser ut inntil 20 millioner kroner til prosjekter som skal bidra til å styrke kvaliteten på praksis i lærerutdanningene.
Søknadsfrist: 23.09.2020
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
Prosjektstøtte til kunstnerisk utviklingsarbeid innen skapende og utøvende kunstfag.
Søknadsfrist: 29.10.2020
Norgeskunnskap i utlandet Bokstøtte
Støtte til innkjøp av undervisningsmateriell til norskmiljø ved utenlandske universitet
Søknadsfrist: 01.11.2020
Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid
Tilbyr fellesfaglig opplæring for doktorgradsstipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid.
Søknadsfrist: 31.12.2020
Erasmus+ Tverrnasjonale samarbeidsaktiviteter (TCA)
Støtte til å delta på arrangementer for å lære om Erasmus+ og aktuelle temaer.
Søknadsfrist: Løpende
Mitacs Accelerate International
Støtte til forskningspraksis for norske og kanadiske studenter
Søknadsfrist: Løpende
Eurasiaprogrammet
Utdanningssamarbeid i høyere utdanning mellom Norge og Eurasia
Søknadsfrist: 15.02.2019
Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika
Støtte til samarbeid innen høyere utdanning med USA og Canada.
Søknadsfrist: 25.09.2019
Indiaprogrammet INCP
Prosjektmidler for å etablere samarbeid med institusjoner i India.
Søknadsfrist: 01.12.2018
Nordområdeprogrammet
Støtte til samarbeid med aktører i Canada, Japan, Kina, Russland, Sør-Korea og USA.
Søknadsfrist: 10.10.2018
NOTED - Norwegian Partnership Programme for International Teacher Education
Støtte til internasjonalt samarbeid og studentutveksling i lærerutdanningen.
Søknadsfrist: 29.04.2019
Digitalisering av grunnskolelærerutdanningene
Midler til styrking av den digitale kompetansen til fremtidige og nåværende lærere.
Søknadsfrist: 01.10.2017
UTFORSK Brasil
Støtte til samarbeid mellom norske fagmiljøer og partnere i Brasil
Søknadsfrist: 30.10.2018
Russlandsprogrammet
Kunnskapssamarbeid mellom norske og russiske institusjonar og fagmiljø
Søknadsfrist: 25.09.2018
Vis mer