Programmer og tilskudd

Diku tilbyr ulike programmer og midler som retter seg mot internasjonalisering og styrking av kvalitet i utdanning.

Utdanningsnivå
Grunnskole og barnehage
Videregående opplæring
Voksnes læring
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere utdanning
Emne
Dikus kvalitetsprogrammer
Erasmuspluss
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Sorter
Søknadsfrist
Søknadsfrist
Programnavn
Tiltaksnavn
Nordplus
Nordplus gir støtte til mobilitet, prosjekter og nettverk
Søknadsfrist: 01.02.2021
EØS-midlane Utdanningssamarbeid med Tsjekkia
Er du interessert i utdanningssamarbeid med Tsjekkia? Midlar vert no lyst ut midlar til førebuande besøk, prosjektsamarbeid, samt student- og tilsettmobilitet i høgare utdanning, vidaregåande skule og yrkesfagleg opplæring.
Søknadsfrist: 10.02.2021
EØS-midlane Utdanningssamarbeid med Polen
Polen lyser ut i overkant av 14 millionar euro til mobilitet og prosjektsamarbeid på alle utdanningsnivå.
Søknadsfrist: 12.04.2021
Erasmus+ Tverrnasjonale samarbeidsaktiviteter (TCA)
Støtte til å delta på arrangementer for å lære om Erasmus+ og aktuelle temaer.
Søknadsfrist: Løpende
Erasmus+ Støtte til forberedende besøk for grunnopplæringen og fagskoler
Støtte til institusjoner som ønsker å besøke en samarbeidspartner i Europa
Søknadsfrist: Løpende
Gjør det! Støtte til forberedende besøk
Støtte til institusjoner som ønsker å besøke en samarbeidspartner i Tyskland.
Søknadsfrist: Løpende
Erasmus+ Prosjektetableringsstøtte (PES) – sentraliserte tiltak
Bedrifter, institusjoner og organisasjoner kan søke prosjektetableringsstøtte fra Erasmus+.
Søknadsfrist: Løpende
Godkjenning av utvekslingssamarbeid for utdanningsstøtte
Godkjenning av internasjonale samarbeidsprogram mellom videregående skoler.
Søknadsfrist: Løpende
Godkjenning av utvekslingsorganisasjoner for utdanningsstøtte
Utvekslingsorganisasjoner kan søke om godkjenning for utdanningsstøtte fra Lånekassen
Søknadsfrist: Løpende
Erasmus+ Mobilitet i videregående og høyere yrkesfaglig utdanning
Støtte til praksisopphold i Europa for elever, studenter og undervisningspersonell.
Søknadsfrist: 11.02.2020
Trollstipend
Støtte til studieopphold i Frankrike for fransklærere og elevgrupper.
Søknadsfrist: 15.04.2020
Gjør det!
Gjør det! er et utvekslingsprogram for fag- og yrkesopplæring rettet mot Tyskland.
Søknadsfrist: 01.06.2020
Building Skills for Jobs
Strengthening Technical and Vocational Education and Training in developing countries.
Søknadsfrist: 06.10.2017
Erasmus+ Ansattmobilitet for skole, barnehage og voksenopplæring
Støtte til kompetansehevende reiser innenfor Europa for ansatte i skole, barnehage og voksenopplæring
Søknadsfrist: 11.02.2020
Språkassistenter
Skoler kan få støtte til å ha en språkassistent i fransk, spansk eller tysk.
Søknadsfrist: 21.02.2020
Erasmus+ Strategiske partnerskap
Støtte til samarbeid mellom institusjoner, organisasjoner og bedrifter i Europa.
Søknadsfrist: 23.04.2020
Erasmus+ Skoleutvekslingspartnerskap
Støtte til samarbeid mellom skoler i Europa.
Søknadsfrist: 23.04.2020
Seksjonsleder i Frankrike Franske lycéer
Har du lyst å jobbe som norsklærer i Frankrike?
Søknadsfrist: 15.03.2020
Europeisk ungdomsparlament Norge – EYP
Et politisk uavhengig læringsprogram rettet mot elever på videregående skole.
Søknadsfrist: 01.04.2020
European Language Label
Språkprisen tildeles nyskapende prosjekter som har bidratt til språklæring.
Søknadsfrist: 01.09.2018
Vis mer