Programmer og tilskudd

Diku tilbyr ulike programmer og midler som retter seg mot internasjonalisering og styrking av kvalitet i utdanning.

Utdanningsnivå
Grunnskole og barnehage
Videregående opplæring
Voksnes læring
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere utdanning
Emne
Dikus kvalitetsprogrammer
Erasmuspluss
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Sorter etter
Søknadsfrist
Søknadsfrist
Programnavn
Tiltaksnavn
Erasmus+ (2021-2027) Småskalapartnarskap
Småskalapartnerskap ei prosjektordning som eignar seg for nye søkarar som vil prøve ut europeisk samarbeid.
Søknadsfrist: 03.11.2021
EØS-midlane Utdanningssamarbeid med Tsjekkia
Er du interessert i utdanningssamarbeid med Tsjekkia? Det er no lyst ut midlar til prosjektsamarbeid som fremmar inkluderande undervisning, demokratiforståing og aktivt medborgarskap.
Søknadsfrist: 16.02.2022
Gjør det!
Gjør det! er et utvekslingsprogram for fag- og yrkesopplæring rettet mot Tyskland.
Søknadsfrist: 01.06.2022
Gjør det! Støtte til forberedende besøk
Støtte til institusjoner som ønsker å besøke en samarbeidspartner i Tyskland.
Søknadsfrist: Løpende
Godkjenning av utvekslingsorganisasjoner for utdanningsstøtte
Utvekslingsorganisasjoner kan søke om godkjenning for utdanningsstøtte fra Lånekassen
Søknadsfrist: Løpende
Godkjenning av utvekslingssamarbeid for utdanningsstøtte
Godkjenning av internasjonale samarbeidsprogram mellom videregående skoler.
Søknadsfrist: Løpende
Erasmus+ Tverrnasjonale samarbeidsaktiviteter (TCA)
Støtte til å delta på arrangementer for å lære om Erasmus+ og aktuelle temaer.
Søknadsfrist: Løpende
Erasmus+ Prosjektetableringsstøtte (PES) – sentraliserte tiltak
Bedrifter, institusjoner og organisasjoner kan søke prosjektetableringsstøtte fra Erasmus+.
Søknadsfrist: Løpende
Erasmus+ Støtte til forberedende besøk for grunnopplæringen og fagskoler
Støtte til institusjoner som ønsker å besøke en samarbeidspartner i Europa
Søknadsfrist: Løpende
Building Skills for Jobs
Strengthening Technical and Vocational Education and Training in developing countries.
Søknadsfrist: 06.10.2017
Språkassistenter
Skoler kan få støtte til å ha en språkassistent i fransk, spansk eller tysk.
Søknadsfrist: 15.03.2021
Seksjonsleder i Frankrike Franske lycéer
Har du lyst å jobbe som norsklærer i Frankrike?
Søknadsfrist: 15.03.2020
Europeisk ungdomsparlament Norge – EYP
Et politisk uavhengig læringsprogram rettet mot elever på videregående skole.
Søknadsfrist: 15.03.2021
Building Skills for Jobs
Styrking av fag- og yrkesutdanning i utviklingsland.
Søknadsfrist: 06.10.2018
Tilskudd til nettbaserte utdanningstilbud
Sammen med Kompetanse Norge lyser Diku ut inntil 100 millioner kroner til oppskalering av digitaliserte utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert. Utdanningsinstitusjoner kan søke om midler til å gi digitale tilbud til arbeidsledige og permitterte.
Søknadsfrist: 15.06.2020
Ekstrautlysning Erasmus+ Strategiske partnerskap
Støtte til samarbeid mellom institusjoner, organisasjoner og bedrifter i Europa.
Søknadsfrist: 29.10.2020
EØS-midlane Utdanningssamarbeid med Polen
Polen lyser ut i overkant av 14 millionar euro til mobilitet og prosjektsamarbeid på alle utdanningsnivå.
Søknadsfrist: 12.04.2021
Trollstipend
Støtte til studieopphold i Frankrike for fransklærere og elevgrupper.
Søknadsfrist: 15.04.2021
Digitalt sommerkurs «Deutschland ONLINE erleben»
Stipend til elever som ønsker å delta på sommerkurs i Tyskland
Søknadsfrist: 25.04.2021
Tysklandstipend for lærere og elevgrupper
Støtte til studieopphold i Tyskland for tysklærere og elevgrupper.
Søknadsfrist: 15.04.2021
Vis mer