Prosjekteksempler

Søk etter prosjekteksempel
09.10.2019

Kombiner praksis og studier i Brasil

I dette prosjektet får studentane praksis i ei bedrift i Brasil samstundes som dei tar fag ved eit brasiliansk universitet. Denne kombinasjonen av praksis og studier gir studentane både arbeidserfaring og studiepoeng.

Les om prosjektet
22.07.2019

Norsk-tysk samarbeid innen elektrofag

Strinda VGS og Liebherr -Verzahntechik GMBH har hatt gjensidig elevutveksling og lærersamarbeid i 9 år.

Hvert år får 16 elever fra tre videregående skoler i Norge ha praksisopphold hos industrikjempen Liebherr i Tyskland, støttet av «Gjør det!»-programmet. 

Les om prosjektet
10.04.2019

Utvider horisonten som lektor i Milano

Kari Skogen jobber som lektor i utlandet. Som pensjonist ønsket hun å lære seg italiensk. Da stillingen som utenlandslektor i Milano ble ledig, søkte hun bare! Nå bor og jobber hun i den imponerende byen.

Les om prosjektet
18.03.2019

Studentaktiv læring om europeisk integrasjon

NTNUs masterprogram i Europastudier har fått støtte til en Jean Monnet-modul. Emnet skal bidra til en praksisbasert læring, og bygge bro mellom akademikere, praksisfeltet og øvrig befolkning.  

Les om prosjektet
04.03.2019

Skolebesøk i Bretagne

Franskklasse ved Rælingen videregående skole ble tatt imot med åpne armer av skole i Bretagne.

Les om prosjektet
04.03.2019

The pursuit of happiness

Ved Kristianslyst skole har man fått internasjonaliseringsdilla. "Det er vanskelig å slutte med internasjonalt samarbeid når en først er begynt!".

Les om prosjektet
27.02.2019

Løser faglige og sosiale utfordringer med kunst

Gjennom prosjektet Kultur for læring får elevene kunnskap om å tenke utenfor boksen gjennom å være kreative.  

Les om prosjektet
05.02.2019

Skal bekjempe frafall med Erasmus+-midler og studenter som medforskere

Hva skal til for å gjøre det mulig for alle elever og studenter å fullføre utdanningen sin? Med 32 studenter som medforskere skal USNs europeiske utdanningsprosjekt MaCE utvikle en metode for å hindre frafall i skolen og i høyere utdanning. Prosjektet får støtte gjennom Erasmus+ Strategisk partnerskap. 

Les om prosjektet
01.02.2019

Verden trenger flere og bedre optikere

Universitet i Sørøst-Norge er koordinator for prosjektet OCULUS. Ved å harmonisere optikerutdanningene i verden skal prosjektet fremme mobilitet av studenter og etter hvert også optikere. 

Les om prosjektet
16.08.2018

Lærerikt kulturmøte i Beijing

Eventyrlysten tok Marianne Jacobsen helt til Kina, hvor hun underviser kinesiske studenter i norsk språk og litteratur på et av Kinas eliteuniversiteter.

Les om prosjektet
15.08.2018

Verden åpner seg opp!

Daniel Kristiansen underviser i norsk språk og litteratur ved Universitetet i Wien og ved Universitetet i Bratislava. Her forteller han om sine erfaringer. 

Les om prosjektet
15.06.2017

Fra PC til mobil: Med tiltaksplanen på lommen

Høyskolen i Innlandet har fått støtte til å utvikle en app som skal gjøre studenter og helsepersonell bedre rustet til å dokumentere helsehjelp i pasientenes journal.  

Les om prosjektet
Vis mer