Prosjekteksempler

Søk etter prosjekteksempel
13.04.2021

Kan fremtidens roboter rydde og redde jordkloden vår?

Elever fra fire europeiske skoler har utviklet robot-prototyper som er i stand til å plukke plast og annet søppel fra strender. Er disse robotene en del av løsningen på hvordan vi i fremtiden kan løse store miljøutfordringer forårsaket av forsøpling?

Les om prosjektet
09.03.2021

Norge og Sri Lanka skaper potensiale i den blå økonomien

Gjennom Nor-Lanka Blue samarbeider Norge og Sri Lanka om å utvikle og styrke den blå økonomien. Diku finansierer dette prosjektet til 2023.

Les om prosjektet
17.02.2021

Cecilie i Budapest kombinerer faglig bakgrunn og utferdslyst!

Cecilie Hauglund har lang erfaring som utenlandslektor, først ved Universitetet i Vilnius, Litauen, og de siste årene som lektor ved ELTE-universitetet. Diku har intervjuet henne når hun nå er i siste semester.

Les om prosjektet
17.02.2021

Norsklektor i Bulgaria: -det beste med jobben er friheten

De siste årene er det Sandra Jorung som har vært utenlandslektor i norsk språk ved universitetet i Sofia.

Les om prosjektet
17.02.2021

Tone er utenlandslektor i Praha: - blir trist å flytte hjem, men nye muligheter åpner seg!

Tone Vigrestad har vært utenlandslektor ved Karlsuniversitetet i Praha i perioden 2017-2021. Med mastergrad i norsk som andrespråk fra Universitetet i Oslo hadde hun et ønske om å undervise utenlandske studenter i norsk og samtidig bo i utlandet.

Les om prosjektet
09.10.2020

Samarbeid med foreldre og foresatte til det beste for barna

Prosjektet «Developing Teacher Competences for the future» har utviklet et opplæringsprogram som skal styrke barnehagelærerens evne til å samarbeide med foreldre og foresatte til det beste for barna. 

Les om prosjektet
06.10.2020

Utvikler digitale læringsressurser for dirigenter over hele verden

Prosjektet ConductIT skal utvikle digitale læringsressurser for musikkdirigenter over hele verden. 

Les om prosjektet
22.07.2020

Samarbeid mellom studenter og forskere

Med sikte på å hindre frafall i høyere utdanning fikk «Marginalisation and Co-creared Education(MaCe) sin oppstart i 2017. Prosjektet er et samarbeid mellom studenter og forskere for å lære mer om forskning, unge mennesker og utdanning.

Les om prosjektet
10.07.2020

Ulikheter gir muligheter!

For å vise at europeisk ungdom har mer til felles enn man skulle tro, etablerte fire videregående skoler prosjektet «Faces of Europe». Slik ble kulturelle barrierer brutt ned, språklig kompetanse styrket og vennskap for livet etablert. 

Les om prosjektet
10.06.2020

Øvingsapp i sykepleierutdanningen

Med midler fra Erasmus+ Strategiske partnerskap har Universitet i Stavanger utviklet appen som veileder sykepleierstudenter i praktiske prosedyrer som å sette sprøyter. Målet er å forberede studentene før de skal ut i praksis.

Les om prosjektet
10.06.2020

Fikk bukt med strykprosent

Når undervisningen ble endret etter elevenes egne innspill ble strykprosenten redusert til null.

Les om prosjektet
08.06.2020

Ull under lupen i norsk-japansk samarbeidsprosjekt

Connecting Wool tar for seg ull fra nordiske saueraser, for å finne nye og bærekraftige bruksmåter.

Les om prosjektet
22.05.2020

Matematikk på gateplan

Matematiske byvandringer og bruk av mobilapper fornyer matteundervisningen i dette norsk-brasilianske prosjektet.

Les om prosjektet
20.05.2020

Digital møteplass gir fysioterapistudenter et internasjonalt perspektiv

En nettbasert læringsportal gir studenter fra Norge, Sør-Afrika og Brasil internasjonal erfaring - hjemmefra. 

Les om prosjektet
13.05.2020

Internasjonalt nettverk styrker sykepleierutdanninger i nord

Universitetet i Tromsø har sammen med internasjonale partnere utviklet en åpen nettressurs som gir studenter god informasjon om utfordringer knyttet til helsehjelp i nordområdene.

Les om prosjektet
08.05.2020

Deler kunnskap om gode vann- og sanitærløsninger i kalde strøk

De sårbare økosystemene i Arktis stiller andre krav til vann- og avløpsløsninger enn i områder med varmere klima. Sammen med internasjonale partnere har NMBU samlet ekspertise og utviklet en åpen opplærings- og informasjonsbase.

Les om prosjektet
20.02.2020

Murmansk har vært min inngangsport til en mangesidig kultur

Sommeren 2020 har Harald Roalkvam undervist russiske studenter i norsk ved Murmansk Arktiske Statsuniversitet, i fire år. 

Les om prosjektet
19.02.2020

Marianne er norsklektor i Beijing og anbefaler andre eventyrlystne å søke seg ut

De siste fire årene (2016-2020) har Marianne Jacobsen arbeidet som utenlandslektor i norsk ved Beijing Foreign Studies University.

Les om prosjektet
30.01.2020

Vilnius – skandinavistikk er kun for de flinkeste studentene

Vibeke Groven har arbeidet som utenlandslektor i norsk språk og litteratur ved Vilnius Universitet siden 2015, og forteller her om sin yrkeserfaring fra Baltikum.

Les om prosjektet
28.01.2020

12 år i Russland har gjort meg til en mer vidsynt, tolerant person

Lektor og forfatter Geir Pollen har vært utenlandslektor i norsk ved Statsuniversitetet i Moskva i perioden 2015-2020. Her forteller han om sine erfaringer. 

Les om prosjektet
Vis mer