Prosjekteksempler

Søk etter prosjekteksempel
23.02.2023

Norsk-rumensk samarbeid om fag- og yrkesopplæring

Romania ser til Norge for å sikre kvalitet og relevant innhold i sitt arbeid med lærlinger.

Les om prosjektet
28.06.2022

Norsk og tsjekkisk naturbarnehage samarbeider om demokrati, deltakelse, likeverd og inkludering

Ansatte fra Småtjern naturbarnehage og den tsjekkiske barnehagen LMS Studanka får mulighet til å jobbe i hverandres barnehager for å lære fra hverandre og utveksle erfaringer. De to barnehagene skal også samarbeide om temaene demokratisk deltakelse, likeverd og inkludering. 

Les om prosjektet
07.01.2022

NorDSam: Optikere ser løsning med ny læringsmodell

Et nordisk samarbeid har utviklet en ny læringsmodell som vil gjøre det enda enklere for optikere å tilby oppdaterte tjenester. Nå videreføres prosjektet.

Les om prosjektet
02.11.2021

Responsible life styles: - Ei fantastisk moglegheit til å lære av kvarandre

Medan barnehagar i Noreg lar barna sove utandørs, har barn i Latvia eigne sengeplassar. Mange interessante samtalar har sprunge ut frå læringsutveksling mellom Noreg, Latvia og Island.

Les om prosjektet
01.11.2021

Digital Inclusive Entrepreneurship Scandinavia: Tenner gründer-gnisten hos migranter

Gjennom et prosjekt på tvers av Skandinavia får migranter hjelp til å utvikle ideer- og forretningsvirksomheter. Nylig fikk prosjektet klarsignal til å utvides til fem andre land.

Les om prosjektet
12.10.2021

Utveksling for studenter og ansatte mellom Stavanger og Nablus

Gjennom Erasmus+ global mobilitet får studenter ved universitetet i Nablus, Palestina, studert drama ved Universitetet i Stavanger - og i 2022 reiser studenter fra UiS til Nablus på feltarbeid. 

Les om prosjektet
21.09.2021

Styrkjer offentleg administrasjon i Ukraina

Norsk–ukrainsk samarbeid om utdanning i offentleg administrasjon.

Les om prosjektet
21.09.2021

Betre auge-helse i Moldova

Gjennom Eurasiaprogrammet jobbar Universitetet i Søraust-Noreg (USN) og Det statlege universitetet for medisin og farmasi i Moldova saman for å styrkje utdanninga i optometri.

Les om prosjektet
26.08.2021

Norsk-Russisk samarbeid innan interkulturell forståing og menneskerettar for journaliststudentar

Sidan 2014 har Høgskulen i Volda motteke støtte frå Erasmus+ Global Mobilitet til utveksling av studentar og tilsette til og frå tre russiske samarbeidsuniversitet. Totalt har prosjektet gitt stipend til meir enn 25 studentar og 20 tilsette.

Les om prosjektet
13.08.2021

Fra Bøhmen til Berlevåg: Et norsk-tsjekkisk samarbeid om tsjekkiske tvangsarbeidere i Norge under andre verdenskrig

Gjennom EØS-midlene har norske NTNU og tsjekkiske Karlsuniversitetet startet prosjektet "Czech – Norwegian Memorabilia: university bilateral cooperation”. 

Les om prosjektet
13.04.2021

Kan fremtidens roboter rydde og redde jordkloden vår?

Elever fra fire europeiske skoler har utviklet robot-prototyper som er i stand til å plukke plast og annet søppel fra strender. Er disse robotene en del av løsningen på hvordan vi i fremtiden kan løse store miljøutfordringer forårsaket av forsøpling?

Les om prosjektet
09.03.2021

Norge og Sri Lanka skaper potensiale i den blå økonomien

Gjennom Nor-Lanka Blue samarbeider Norge og Sri Lanka om å utvikle og styrke den blå økonomien. Diku finansierer dette prosjektet til 2023.

Les om prosjektet
17.02.2021

Cecilie i Budapest kombinerer faglig bakgrunn og utferdslyst!

Cecilie Hauglund har lang erfaring som utenlandslektor, først ved Universitetet i Vilnius, Litauen, og de siste årene som lektor ved ELTE-universitetet. Diku har intervjuet henne når hun nå er i siste semester.

Les om prosjektet
17.02.2021

Norsklektor i Bulgaria: -det beste med jobben er friheten

De siste årene er det Sandra Jorung som har vært utenlandslektor i norsk språk ved universitetet i Sofia.

Les om prosjektet
17.02.2021

Tone er utenlandslektor i Praha: - blir trist å flytte hjem, men nye muligheter åpner seg!

Tone Vigrestad har vært utenlandslektor ved Karlsuniversitetet i Praha i perioden 2017-2021. Med mastergrad i norsk som andrespråk fra Universitetet i Oslo hadde hun et ønske om å undervise utenlandske studenter i norsk og samtidig bo i utlandet.

Les om prosjektet
09.10.2020

Samarbeid med foreldre og foresatte til det beste for barna

Prosjektet «Developing Teacher Competences for the future» har utviklet et opplæringsprogram som skal styrke barnehagelærerens evne til å samarbeide med foreldre og foresatte til det beste for barna. 

Les om prosjektet
06.10.2020

Utvikler digitale læringsressurser for dirigenter over hele verden

Prosjektet ConductIT skal utvikle digitale læringsressurser for musikkdirigenter over hele verden. 

Les om prosjektet
22.07.2020

Samarbeid mellom studenter og forskere

Med sikte på å hindre frafall i høyere utdanning fikk «Marginalisation and Co-creared Education(MaCe) sin oppstart i 2017. Prosjektet er et samarbeid mellom studenter og forskere for å lære mer om forskning, unge mennesker og utdanning.

Les om prosjektet
10.07.2020

Ulikheter gir muligheter!

For å vise at europeisk ungdom har mer til felles enn man skulle tro, etablerte fire videregående skoler prosjektet «Faces of Europe». Slik ble kulturelle barrierer brutt ned, språklig kompetanse styrket og vennskap for livet etablert. 

Les om prosjektet
Vis mer