Prosjekteksempler

Søk etter prosjekteksempel
18.03.2019

Studentaktiv læring om europeisk integrasjon

NTNUs masterprogram i Europastudier har fått støtte til en Jean Monnet-modul. Emnet skal bidra til en praksisbasert læring, og bygge bro mellom akademikere, praksisfeltet og øvrig befolkning.  

Les om prosjektet
04.03.2019

The pursuit of happiness

Ved Kristianslyst skole har man fått internasjonaliseringsdilla. "Det er vanskelig å slutte med internasjonalt samarbeid når en først er begynt!".

Les om prosjektet
04.03.2019

Skolebesøk i Bretagne

Franskklasse ved Rælingen videregående skole ble tatt imot med åpne armer av skole i Bretagne.

Les om prosjektet
27.02.2019

Løser faglige og sosiale utfordringer med kunst

Gjennom prosjektet Kultur for læring får elevene kunnskap om å tenke utenfor boksen gjennom å være kreative.  

Les om prosjektet
05.02.2019

Skal bekjempe frafall med Erasmus+-midler og studenter som medforskere

Hva skal til for å gjøre det mulig for alle elever og studenter å fullføre utdanningen sin? Med 32 studenter som medforskere skal USNs europeiske utdanningsprosjekt MaCE utvikle en metode for å hindre frafall i skolen og i høyere utdanning. Prosjektet får støtte gjennom Erasmus+ Strategisk partnerskap. 

Les om prosjektet
Vis mer