Prosjekteksempler

Søk etter prosjekteksempel
18.03.2019

Studentaktiv læring om europeisk integrasjon

NTNUs masterprogram i Europastudier har fått støtte til en Jean Monnet-modul. Emnet skal bidra til en praksisbasert læring, og bygge bro mellom akademikere, praksisfeltet og øvrig befolkning.  

Les om prosjektet
04.03.2019

Skolebesøk i Bretagne

Franskklasse ved Rælingen videregående skole ble tatt imot med åpne armer av skole i Bretagne.

Les om prosjektet
04.03.2019

The pursuit of happiness

Ved Kristianslyst skole har man fått internasjonaliseringsdilla. "Det er vanskelig å slutte med internasjonalt samarbeid når en først er begynt!".

Les om prosjektet
27.02.2019

Løser faglige og sosiale utfordringer med kunst

Gjennom prosjektet Kultur for læring får elevene kunnskap om å tenke utenfor boksen gjennom å være kreative.  

Les om prosjektet
05.02.2019

Skal bekjempe frafall med Erasmus+-midler og studenter som medforskere

Hva skal til for å gjøre det mulig for alle elever og studenter å fullføre utdanningen sin? Med 32 studenter som medforskere skal USNs europeiske utdanningsprosjekt MaCE utvikle en metode for å hindre frafall i skolen og i høyere utdanning. Prosjektet får støtte gjennom Erasmus+ Strategisk partnerskap. 

Les om prosjektet
Vis mer