Publikasjon
Publikasjon
20.06.2017

Digitalisering for utdanningskvalitet Status i norsk høyere utdanning

Våren 2016 inviterte kunnskapsministeren universiteter og høgskoler samt andre aktører til å gi innspill til Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning som ble lansert 27. januar 2017.

I denne rapporten oppsummerer Norgesuniversitetets ekspertgruppe for digitalisering, kvalitet og aktiv læring hvordan 21 av de 91 aktørene, forholder seg til innspillene. 

Utgiver: Norgesuniversitetet