Rapport
Rapport
15.02.2021

Dikus rapportserie 02/2021 Brukerundersøkelse blant tidligere elever i 3-årig videregående skole i Frankrike

Analyseinstituttet ideas2evidence har på vegne av Diku gjennomført en brukerundersøkelse blant tidligere elever i 3-årig videregående skole i Frankrike.

Utgiver: Diku

    Siden 1918 har hundrevis av norske ungdommer fullført fransk videregående skole ved et lycée i Rouen, Bayeux eller Lyon. Ordningen forvaltes av Diku, som nå for første gang har gjennomført en brukerundersøkelse blant tidligere elever.

    Målet med undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvilket utbytte elevene har hatt av oppholdet i Frankrike, hvordan oppholdet har påvirket utdannings- og karrierevalg og hvilket forhold de har hatt til fransk språk og Frankrike i etterkant. Videre ønsket Diku informasjon om elevenes erfaringer fra selve oppholdet, for å ha et best mulig grunnlag for å videreutvikle og kvalitetssikre ordningen.

    Oppdraget ble gitt til ideas2evidence for å sikre uavhengighet fra Diku som forvaltningsorgan og for å ivareta høy faglig kvalitet. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2020 og var rettet mot tidligere elever som startet sitt frankrikeopphold i perioden 1992 til 2017.