Publikasjon
Publikasjon
30.05.2017

Gullgraving i Norgesuniversitetets prosjekter 2010-2014

I denne rapporten kan du lese om hvordan Norgesuniversitetet har stimulert til utvikling og bruk av digitale læringsformer gjennom tildeling av prosjektmidler. Funnene i denne rapporten peker på veldig stor spennvidde, variasjon og og mangfold i prosjektene. 

Utgiver: Norgesuniversitetet