Rapport
Rapport
01.06.2016

International students in Norway 2016 - Perceptions of Norway as a study destination

Rapport om internasjonale studentar i Noreg er eit viktig kunnskapsgrunnlag for å kunne betre fremje norsk høgare utdanning i utlandet, fremje rekrutteringa av internasjonale studentar til Noreg og betre integrere internasjonale studentar på norske lærestader. I undersøkjelsen i 2016 er det fokusert på institusjonelle faktorar og internasjonalt læringsmiljø på lærestader for høgare utdanning i Noreg.

Denne rapporten ser nærare på norsk høgare utdanning sitt rykte gjennom erfaringane til internasjonale studentar i Noreg. Rapporten undersøkjer korleis lærestader for høgare utdanning tek i mot, integrerer og utdannar internasjonale studentar i Noreg.

Utgiver: Diku (SIU)