Rapport
Rapport
15.11.2019

International Students in Norway Contributors to Quality in Higher Education

Denne undersøkelsen har samlet informasjon blant internasjonale studenter i Norge. Rapporten presenterer deres motivasjon for, erfaringer med og opplevelser av studiene i Norge. 

Utgiver: Diku

    Rapporten har et spesielt fokus på de internasjonale studentenes bidrag til kvalitet i norsk høyere utdanning. Den er basert på analysen av en spørreundersøkelse sendt ut til alle de internasjonale studentene ved 24 norske høyere utdanningsinstitusjoner. Mer enn 6000 studenter svarte. Rapporten er på engelsk.