Rapport
Rapport
01.03.2011

Kartlegging av internasjonalisering i videregående opplæring

I rapporten presenteres resultatene fra en nasjonal kartlegging av internasjonalisering i videregående opplæring i Norge. Resultatene bygger på en kvantitativ internettbasert spørreundersøkelse sendt ut til alle videregående skoler i Norge våren 2011. Kartleggingen er gjennomført av ideas2evidence, på oppdrag fra SIU.

Formålet med denne kartleggingen er å gi mer kunnskap om arbeidet med internasjonalisering i videregående opplæring.

Undersøkelsen er en oppfølging av SIUs rapport Internasjonalisering i skolesektoren (2010) og Ideas2Evidence sin rapport Kartlegging av internasjonalisering i skolesektoren (2010).

Utgiver: Diku (SIU)