Publikasjon
Publikasjon
03.05.2016

Kvalitetskjeden i høyere utdanning

Kvalitetskjeden i høyere utdanning er en guide for digital kompetanse og undervisningskvalitet. 

Kvalitetsguiden har hele sektoren som målgruppe. Den første delen gir en innledning om digital kompetanse og utdanningskvalitet for alle som skal være med å prege morgendagens undervisning, fra nasjonale aktører via rektorer og direktører til dekaner, studieledere og emneansvarlige. 

Utgiver: Norgesuniversitetet