Rapport
Rapport
01.06.2016

Mobilitetsrapport 2016

Målet med mobilitetsrapporten å gi et mest mulig samlet bilde av elev- og studentmobilitet til og fra Norge. Den presenterer og analyserer som tidligere år mobilitetstall for grunnopplæring og høyere utdanning fra Lånekassen, DBH, NIFU og SIUs egen programvirksomhet.

Utgiver: Diku (SIU)