Rapport
Rapport
01.03.2018

SIU rapportserie 01/2018 Landrapport Canada

Landrapport Canada formidler grunnleggende informasjon om utdannings- og forskningssystemet i Canada. Rapporten trekker fram noen trender når det gjelder samfunnsutvikling og utdanningspolitikk, særlig knyttet til koblingen mellom utdanning og arbeidsliv. 

Utgiver: Diku (SIU)