Rapport
Rapport
27.08.2019

Status og erfaringer fra UTFORSK-programmet 2016–2018

UTFORSK bidrar til kvalitetsutvikling av høyere utdanning, viser denne rapporten som evaluerer det ene av to økonomiske hovedtiltak i regjeringens Panorama-strategi for kunnskapssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.

Utgiver: Diku

    Oppsummert viser rapporten at UTFORSK er et viktig verktøy for å legge til rette for etablering av utdanningssamarbeid med landene i Panorama-strategien. UTFORSK når bredt ut hos norske institusjoner, fagområder og utdanningsnivå. Resultatene så langt viser at prosjektene samlet oppnår målene for programmet og prosjektene rapporterer om svært gode resultater fra samarbeidene.

    UTFORSK bidrar til kvalitetsutvikling av høyere utdanning. Det har skapt en tettere samhandling mellom forskere og studenter, og mellom utdanning, forskning og arbeidsliv, og har ledet til kursutvikling og faglig fornyelse. Studentmobiliteten i UTFORSK er i hovedsak av kortere varighet, er tett knyttet til pågående forskningsaktiviteter og involverer nært samarbeid mellom studenter og  mellom studenter og forskere.