Arbeidsnotat
Arbeidsnotat
25.05.2023

Treårsevaluering Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Dette notatet presenterer treårsevalueringen av Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid. Målsetningen med evalueringene er å vurdere kvaliteten på forskerskolens undervisningstilbud, og komme med råd til forbedringer. 

Utgiver: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse