Publikasjon
Publikasjon
01.01.2019

Veikart for forsknings- og utdanningssamarbeid med Kina

Dette veikartet oppsummerer status for forsknings- og utdanningssamarbeidet med Kina og hvilke temaer som er særlig aktuelle for samarbeid i årene fremover. 

Utgiver: Diku (SIU)