Publikasjon
Publikasjon
01.01.2018

Veikart for forsknings- og utdanningssamarbeid med Sør-Afrika 2018

Dette veikartet oppsummerer status for forsknings- og utdanningssamarbeidet med Sør-Afrika og hvilke temaer som er særlig aktuelle for samarbeid i årene fremover. 

Utgiver: Diku