Ressurser og verktøy

Utdanningsnivå
Grunnskole og barnehage
Videregående opplæring
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere utdanning
Voksnes læring
Brexit
Her finner du oppdatert informasjon om Brexit og norsk utdanning
DelRett
DelRett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og bruk og deling av digitale læringsressurser.
Digitalisering for læring i høyere utdanning – ressurser
En samling ressurser som kan være til nytte i arbeidet med pedagogisk digitalisering.
Dikus kvalitetsprogrammer
Dikus kvalitetsprogrammer skal bidra til systematisk kvalitetsutvikling i høyere utdanning.
Dikus prosjektkatalog
Her kan du søke blant alle prosjektene som Diku har gitt støtte til.
Dikus statistikksider
Her finner du statistikk over internasjonal utdanningsmobilitet og samarbeid i utdanningssektoren.
Driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning
Informasjonsside om tilskuddsordningen for driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning.
eTwinning
eTwinning er et gratis tilbud til lærere, elever og barnehagebarn i barnehage og grunnopplæringen.
Erasmus+ 2014-2020
Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram, og kan tilby støtte til alle nivå i utdanningssektoren.
Erasmus+ 2021-2027
Her finner du nyheter og informasjon om den nye programperioden.
Erasmus+ for ungdom og ungdomsarbeidere
Bufdir er ansvarlig for administrasjonen av Erasmus+: Aktiv Ungdom.
Erasmus+ håndbok for Erasmus+ koordinaorer
Nyttig informasjon for Erasmus+ koordinatorer, om Erasmus+.
Espresso
Dikus søknads- og rapporteringsverktøy.
Euroguidance fremmer den internasjonale dimensjonen i karriereveiledning
Euroguidance er en ressurs for deg som jobber som veileder eller med internasjonalisering i utdanning og opplæring.
Europass
Europass hjelper deg å vise frem ferdighetene dine på en enkel måte i Europa.
European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET)
ECVET er et europeisk kompetanseoverføringssystem innen fag- og yrkesopplæring.
Europeisk utdanningssamarbeid (EØS-midlane)
Få støtte til å etablere samarbeid og nettverk med land i Europatral-Europa.
Eurydice
Eurydice er eit europeisk nettverk av EU-medlemsland, Norge og Island. Nettverket samlar inn og spreier informasjon om utdanning i desse landa.
Evaluering av Fagskulemeldinga
Informasjon om datainnsamling frå aktørar i fagskulesektoren.
Fulbright
Fulbright har en rekke stipendordninger for norske statsborgere som ønsker et studie- eller forskningsopphold i USA.
Vis mer