Ressurser og verktøy

Utdanningsnivå
Grunnskole og barnehage
Videregående opplæring
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere utdanning
Voksnes læring
Brexit
Her finner du oppdatert informasjon om Brexit og norsk utdanning
Dikus prosjektkatalog
Her kan du søke blant alle prosjektene som Diku har gitt støtte til.
DelRett
DelRett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og bruk og deling av digitale læringsressurser.
Dikus statistikksider
Her finner du statistikk over internasjonal utdanningsmobilitet og samarbeid i utdanningssektoren.
Digitalisering for læring i høyere utdanning – ressurser
En samling ressurser som kan være til nytte i arbeidet med pedagogisk digitalisering.
Driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning
Informasjonsside om tilskuddsordningen for driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning.
Erasmus+
Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram, og kan tilby støtte til alle nivå i utdanningssektoren.
Europass
Europass hjelper deg å vise frem ferdighetene dine på en enkel måte i Europa.
EØS-midlene
EØS-midlene kan gi deg støtte til samarbeid med partnere i 15 europeiske land.
Euroguidance fremmer den internasjonale dimensjonen i karriereveiledning
Euroguidance er en ressurs for deg som jobber som veileder eller med internasjonalisering i utdanning og opplæring.
European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET)
ECVET er et europeisk kompetanseoverføringssystem innen fag- og yrkesopplæring.
Espresso
Dikus søknads- og rapporteringsverktøy.
Erasmus+ håndbok for Erasmus+ koordinaorer
Nyttig informasjon for Erasmus+ koordinatorer, om Erasmus+.
Fulbright
Fulbright har en rekke stipendordninger for norske statsborgere som ønsker et studie- eller forskningsopphold i USA.
Godkjente utvekslingsorganisasjoner
Her finner du listen over organisasjoner som er godkjente for utveksling på videregående.
Godkjente utvekslingssamarbeid
Her finner du listen over godkjente samarbeidsprogrammer for utveksling på videregående.
Kvalifiseringsliste for tilleggsstipend
Norske studentar kan få ekstra stipend til enkelte lærestader i utlandet.
Kunnskap om utveksling til utlandet på Vg2
Vinteren og våren 2019 gjennomfører Diku en ny brukerundersøkelse blant norske elever som reiser på utveksling til utlandet i Vg2
Mobility Tool+
Europakommisjonens verktøy for Erasmus+-prosjekter.
Nasjonalt fagskoleråd
Her finner du mer informasjon om fagskolerådet.
Vis mer