Ressurser og verktøy

Utdanningsnivå
Grunnskole og barnehage
Videregående opplæring
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere utdanning
Voksnes læring
Brexit
Her finner du oppdatert informasjon om Brexit og norsk utdanning
DelRett
DelRett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og bruk og deling av digitale læringsressurser.
Digitalisering for læring i høyere utdanning – ressurser
En samling ressurser som kan være til nytte i arbeidet med pedagogisk digitalisering.
Dikus prosjektkatalog
Her kan du søke blant alle prosjektene som Diku har gitt støtte til.
Dikus statistikksider
Her finner du statistikk over internasjonal utdanningsmobilitet og samarbeid i utdanningssektoren.
Driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning
Informasjonsside om tilskuddsordningen for driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning.
EPALE
EPALE er en plattform der du som jobber med voksnes læring kan bygge nettverk, finne og dele informasjon med fagfeller fra Norge og Europa.
eTwinning
eTwinning er et gratis tilbud til lærere, elever og barnehagebarn i barnehage og grunnopplæringen.
Erasmus+ 2021-2027
Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Her finner du informasjon om programperioden 2021-2027.
Erasmus+ for ungdom og ungdomsarbeidere
Bufdir er ansvarlig for administrasjonen av Erasmus+: Aktiv Ungdom.
Erasmus+ håndbok for Erasmus+ koordinaorer (2014-2020)
Nyttig informasjon for Erasmus+ koordinatorer, om Erasmus+ programperiode 2014-2020.
Erasmushandbok for Erasmuskoordinatorar (2021 - 2027)
Nyttig informasjon om Erasmus+ på ein stad, retta mot Erasmus+-koordinatorar.
Espresso
Dikus søknads- og rapporteringsverktøy.
Euroguidance fremmer den internasjonale dimensjonen i karriereveiledning
Euroguidance er en ressurs for deg som jobber som veileder eller med internasjonalisering i utdanning og opplæring.
Europass
Europass hjelper deg å vise frem ferdighetene dine på en enkel måte i Europa.
European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET)
ECVET er et europeisk kompetanseoverføringssystem innen fag- og yrkesopplæring.
Europeisk utdanningssamarbeid (EØS-midlane)
Få støtte til å etablere samarbeid og nettverk med land i Sentral-Europa.
Eurydice
Eurydice er eit europeisk nettverk av EU-medlemsland, Norge og Island. Nettverket samlar inn og spreier informasjon om utdanning i desse landa.
Evaluering av Fagskulemeldinga
Informasjon om datainnsamling frå aktørar i fagskulesektoren.
Fulbright
Fulbright har en rekke stipendordninger for norske statsborgere som ønsker et studie- eller forskningsopphold i USA.
Vis mer