Brexit

Her finner du informasjon om Brexit som er relevant for norsk utdanningssektor. Vi vil oppdatere denne siden fortløpende etter hvert som det kommer ny informasjon.

  Siste oppdatering: Storbritannias utmeldingsavtale med EU omfatter fortsatt deltagelse i Erasmus+ 2014-2020. Avtalen må formelt godkjennes av Europaparlamentet. Det er ventet at dette vil skje onsdag 29. januar. Det betyr at Storbritannia med stor sannsynlighet vil delta på vanlig måte i Erasmus+-programmet i 2020 og at prosjekter med britisk partner som blir godkjent i år, vil kunne fullføre samarbeidet ut prosjektperioden. 

  Brexit og utdanningssamarbeid med Storbritannia

  Storbritannia er en meget viktig partner for Norge i det internasjonale utdanningssamarbeidet. Høy kvalitet og lav språkbarriere gjør det enkelt og attraktivt for norske utdanningsinstitusjoner å samarbeide med britiske. Samtidig har vi i lys av usikkerheten rundt Brexit kommet med en generell oppfordring til norske utdanningsinstitusjoner om å styrke samarbeidsaktiviteter med andre Erasmus+-land enn Storbritannia. Det innebærer også å legge til rette for å kunne ta imot flere ansatte, lærlinger og studenter som kan tenkes å ville komme til Norge fra andre land gjennom Erasmus+.

  Erasmus+-studenter i Storbritannia

  Dersom det blir inngått en utmeldingsavtale mellom EU og Storbritannia, vil Storbritannia delta i programmet frem til slutten på programperioden. Norske studenter vil kunne reise på utveksling til Storbritannia og britiske studenter til Norge gjennom Erasmus+ til og med studieåret 2020/2021. 

  Hvis Storbritannia forlater EU uten en avtale vil EU iverksette tiltak slik at studenter som er i gang med et utvekslingsopphold i Storbritannia vil få gjennomført oppholdet sitt som planlagt. Det vil si at studenter som har påbegynt utvekslingsoppholdet før Brexit, kan gjennomføre dette på samme vilkår som før. Les mer her.

  Helgradsstudenter i Storbritannia

  Helgradsstudenter som er i gang med sin utdanning i Storbritannia, vil fortsatt få oppholdstillatelse.

  Den siste informasjonen britene har publisert om å få opphold i Storbritannia, tyder på at situasjonen for fremtidige helgradsstudenter vil bli noe mer komplisert. Det blir en begrensning på tre års opphold. For perioder lenger enn dette må man søke opphold etter immigrasjonsregler som skal gjelde fra 1. januar 2021.Så lenge man får oppholdstillatelse, vil ikke det være noen endringer i rett til støtte fra Lånekassen for norske studenter i Storbritannia.

  Norske helgradsstudenter i Storbritannia betaler allerede fulle studieavgifter, og de økonomiske forholdene ser ikke ut til å endre seg. Rett til utdanningsstøtte fra Lånekassen til utdanning i Storbritannia vil ikke bli endret etter Brexit.

  For utdanninger der det kreves godkjenning eller autorisasjon i Norge for å kunne utøve yrket, er det vedtatt ulike overgangsordninger for godkjenning. 

  Storbritannia og neste programperiode

  Erasmus+ avsluttes i 2020. I 2021 starter en ny programperiode. Storbritannias deltakelse i neste programperiode vil være en del av Storbritannias videre forhandlinger med EU. Det er derfor ikke mulig å si noe om mulighetene for samarbeid med Storbritannia fra 2021. 

  Nyttige lenker

  Hvordan kan utdanningsinstitusjonene forberede seg på en Brexit uten avtale (European University Association og Universities UK )

  Spørsmål og svar for studenter, skoleelever og forskere

  Avtale om fortsatt rett til opphold, yrkeskvalifikasjoner m.m.

  ANSAs informasjon til helgradsstudenter i Storbritannia