Brexit

Her finner du informasjon om Brexit som er relevant for norsk utdanningssektor. Vi vil oppdatere denne siden fortløpende etter hvert som det kommer ny informasjon.

  Brexit og utdanningssamarbeid med Storbritannia

  Storbritannia er en meget viktig partner for Norge i det internasjonale utdanningssamarbeidet. Høy kvalitet og lav språkbarriere gjør det enkelt og attraktivt for norske utdanningsinstitusjoner å samarbeide med britiske. Samtidig har vi i lys av usikkerheten rundt Brexit kommet med en generell oppfordring til norske utdanningsinstitusjoner om å styrke samarbeidsaktiviteter med andre Erasmus+-land enn Storbritannia. Det innebærer også å legge til rette for å kunne ta imot flere ansatte, lærlinger og studenter som kan tenkes å ville komme til Norge fra andre land gjennom Erasmus+.

  Så lenge det ikke er avklart om Storbritannia forlater EU med eller uten en avtale, består usikkerheten knyttet til Erasmus+-programmet. 

  Erasmus+-studenter i Storbritannia

  Dersom det blir inngått en utmeldingsavtale mellom EU og Storbritannia, vil Storbritannia kunne delta i programmet frem til slutten på programperioden. Norske studenter vil kunne reise på utveksling til Storbritannia og britiske studenter til Norge gjennom Erasmus+ til og med studieåret 2020/2021. 

  Hvis Storbritannia forlater EU uten en avtale vil EU iverksette tiltak slik at studenter som er i gang med et utvekslingsopphold i Storbritannia vil få gjennomført oppholdet sitt som planlagt. Det vil si at studenter som er på utveksling våren 2019 eller har påbegynt utvekslingsoppholdet før Brexit, kan gjennomføre dette på samme vilkår som før. Les mer her.

  Helgradsstudenter i Storbritannia

  Helgradsstudenter som er i gang med sin utdanning i Storbritannia, vil fortsatt få oppholdstillatelse.

  Den siste informasjonen britene har publisert om å få opphold i Storbritannia, tyder på at situasjonen for fremtidige helgradsstudenter vil bli noe mer komplisert. Det blir en begrensning på tre års opphold. For perioder lenger enn dette må man søke opphold etter immigrasjonsregler som skal gjelde fra 1. januar 2021.Så lenge man får oppholdstillatelse, vil ikke det være noen endringer i rett til støtte fra Lånekassen for norske studenter i Storbritannia.

  Norske helgradsstudenter i Storbritannia betaler allerede fulle studieavgifter, og de økonomiske forholdene ser ikke ut til å endre seg. Rett til utdanningsstøtte fra Lånekassen til utdanning i Storbritannia vil ikke bli endret etter Brexit.

  For utdanninger der det kreves godkjenning eller autorisasjon i Norge for å kunne utøve yrket, er det vedtatt ulike overgangsordninger for godkjenning. 

  Norske utdanningsinstitusjoner

  Som hovedregel forventer Diku at pågående prosjekter og innvilgede søknader kan gjennomføres som planlagt. 

  Om Storbritannia forlater EU uten en avtale kan dette ha ulike konsekvenser for ulike tiltak under Erasmus+.

  Hovedtiltak 1 – Mobilitet

  Det er fortsatt uavklart om det vil være tillatt å gjennomføre mobilitet til Storbritannia etter Brexit. Dette gjelder både tiltak hvor vertsinstitusjoner/reisemål er bestemt i søknaden (KA101, KA102 og KA104) og tiltak hvor dette ikke er spesifisert i søknaden (KA103). Det er derfor ikke sikkert at disse reisene kan gjennomføres.

  Diku oppfordrer utdanningssektoren til å styrke samarbeidsaktiviteter med andre Erasmus+-programland enn Storbritannia.

  Diku forventer at andre Erasmus+-programland vil søke å erstatte aktiviteter i Storbritannia med andre samarbeidsland. Vi oppfordrer derfor sektoren til å legge til rette for å ta imot flere ansatte, lærlinger og studenter gjennom Erasmus+.

  Det er uavklart om det blir mulig å søke om mobilitet til Storbritannia i 2020.

  Hovedtiltak 2 – Samarbeid

  Strategiske partnerskap

  Brexit kan i særlig grad få konsekvenser for prosjekter som kun oppfyller minimumskravet til antall deltakende programland.

  Strategiske partnerskap stiller krav om deltagelse av minst tre organisasjoner fra minst tre programland. På bakgrunn av Brexit oppfordrer vi norske søkere som planlegger å samarbeide med Storbritannia om å inkludere minst fire programland i sine søknader for å sikre at minimumskravet er oppfylt.

  Det er uavklart om Storbritannia vil ha status som programland i 2020. Vi oppfordrer sektoren til å styrke samarbeidet med andre europeiske partnere i forkant av neste års utlysning.

  Kapasitetsbygging og European Universities

  Det er fare for at Brexit innebærer at Storbritannia ikke kan ta del i søknader til utlysningen i 2020. I årets utlysning (2019) er Storbritannia med. Samtidig la utlysningen til grunn at søknader må oppfylle kravene for hele tildelingsperioden.

  Hovedtiltak 3 – Policy

  Dette tiltaket har utlysninger med ulike frister i 2019. Utlysningene er rettet mot programland og kandidatland til EU.
  Storbritannias status som programland etter Brexit er uavklart. Diku anbefaler norske søkere til hovedtiltak 3 om å ta hensyn til at Storbritannia potensielt kan bli en ugyldig partner når de vurderer sammensetningen av partnerskap innenfor dette tiltaket.

  Nyttige lenker

  Hvordan kan utdanningsinstitusjonene forberede seg på en Brexit uten avtale (European University Association og Universities UK )

  Informasjon fra Kunnskapsdepartementet til norske studenter

  Spørsmål og svar for studenter, skoleelever og forskere

  Avtale om fortsatt rett til opphold, yrkeskvalifikasjoner m.m.

  ANSAs informasjon til helgradsstudenter i Storbritannia