Brexit

Her finner du informasjon om Brexit som er relevant for norsk utdanningssektor. Vi vil oppdatere denne siden fortløpende etter hvert som det kommer ny informasjon.

  Oppdatert: 1. februar 2021

  Erasmus+ og samarbeid med Storbritannia

  Storbritannia deltar ikke i Erasmus+ 2021-2027. 

  Britiske institusjoner kan derfor ikke inkluderes i søknader som gjelder den nye programperioden, altså fra og med de søknadsfristene som kommer i 2021 og årene framover.   

  Prosjekter med britisk partner som ble godkjent i 2020 eller tidligere, kan imidlertid fullføre samarbeidet som planlagt ut opprinnelig godkjent prosjektperiode. 

  For tiltak innen mobilitet gjelder det samme, men alle aktiviteter må følge reglene i kontrakten. Det betyr at nye tiltak som iverksettes fra og med 2021-kontraktene, som for eksempel blandet mobilitet, korttids ph.d.-mobilitet og læringsmobilitet for voksne, ikke gjelder for samarbeid med Storbritannia siden kontraktene er finansiert under den forrige programperioden. 

  Har du spørsmål om Erasmus+ og Brexit? Ta kontakt med oss i Diku på e-post: erasmus@diku.no (høyere utdanning) og erasmuspluss@diku.no (grunnopplæring). 

  Les også mer på regjeringens Brexit-side: Spørsmål og svar for studenter, skoleelever og forskere

  Utveksling til Storbritannia

  Norske studenter vil kunne reise på utveksling til Storbritannia og britiske studenter til Norge gjennom Erasmus+ til og med studieåret 2021/2022. Det samme gjelder for lærlinger og elever. Flere institusjoner har imidlertid inngått utvidede kontrakter som betyr at de også kan sende ut studenter til og med studieåret 2022/2023. Sjekk med din institusjon hva som er gyldig.  

  For opphold under seks måneder kreves det ikke visum for å studere eller gå på skole i Storbritannia, men skal man ha praksisopphold som lærling eller student, kreves visum for alle opphold uansett lengde.

  De som skal på praksisopphold gjennom Erasmus+, må søke om et såkalt Temporary Worker – Government Authorised Exchange visa. For opphold over seks måneder er det alltid nødvendig å søke visum.  

  For å kunne søke om visum, må man ha fått plass ved en skole eller et universitet som har status som såkalt «licensed student sponsor». En oppdatert liste over disse finnes her.

  Mer informasjon om visumkrav og -søknad finner man her. Det kan også være obligatorisk med helseforsikring gjennom National Health Service (NHS). 

  Mer informasjon om regler for studenter fra EØS finner du her.  

  Helgradsstudenter i Storbritannia

  Nye britiske immigrasjonsregler innføres fra 1. januar 2021. Alle elever og studenter som skal oppholde seg i Storbritannia i mer enn seks måneder må fra januar 2021 søke om visum.

  Informasjon om søknadsprosessen, dokumentasjonskrav, kostnader osv. finnes på The UK's points-based immigration system: An introduction for EU students.

  Så lenge man får oppholdstillatelse, vil ikke det være noen endringer i rett til støtte fra Lånekassen for norske studenter i Storbritannia.

  Les også mer på regjeringens Brexit-side: Spørsmål og svar for studenter, skoleelever og forskere

  Samarbeid med andre land

  Storbritannia er en meget viktig partner for Norge i det internasjonale utdanningssamarbeidet. Høy kvalitet og lav språkbarriere gjør det enkelt og attraktivt for norske utdanningsinstitusjoner å samarbeide med britiske. 

  Samtidig har vi i lys av den langvarige usikkerheten rundt Brexit kommet med en generell oppfordring til norske utdanningsinstitusjoner om å styrke samarbeidsaktiviteter med andre Erasmus+-land enn Storbritannia. Det innebærer også å legge til rette for å kunne ta imot flere ansatte, elever, lærlinger og studenter som kan tenkes å ville komme til Norge fra andre land gjennom Erasmus+. Denne oppfordringen gjelder i enda større grad nå som det er klart at Storbritannia ikke deltar i utlysningene fra og med 2021.