DelRett

DelRett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og undervisning, utarbeidet i et samarbeid mellom Diku og Utdanningsdirektoratet. 

Veiledningstjenesten skal bidra til lett tilgjengelig og brukerrettet informasjon om opphavsrett. Målgruppa er alle i grunnskole og videregående opplæring, samt universitets- og høgskolesektoren som er interessert i spørsmål om opphavsrett.