Dikus prosjektkatalog

title

Dikus prosjektkatalog

sub_title

Her kan du søke blant alle prosjektene som Diku har gitt støtte til.

theme

Utdanningskvalitet, prosjektetableringsstøtte

area

Afrika, Asia, Erasmus+ programland, Europa, Nord-Amerika, Oseania, Sør-Amerika

edu_level

Fag- og yrkesopplæring, Grunnskole og barnehage, Høyere utdanning, Høyere yrkesfaglig utdanning, Videregående opplæring, Voksnes læring

region

external_url

https://espresso.siu.no/projects/

new_window

Yes