Dikus statistikksider

Statistikk.diku.no gir deg statistikk over internasjonal utdanningsmobilitet og samarbeid innenfor utdanningssektoren.

Du finner detaljerte tabeller med tidsserier og grafiske fremstillinger, og du kan lage egne utvalg av tallene og figurene og lagre disse i flere filformater. Løsningen er utarbeidet av Diku.