Espresso

Espresso er Dikus søknads- og rapporteringssystem. Espresso blir brukt til å søke støtte fra- og rapportere på de fleste programmer og ordninger Diku administrerer, med unntak av Erasmus+.

Under «Program og tilskudd» vil det fremkomme om programmet eller ordningen du ønsker å søke støtte fra benytter Espresso