eTwinning: Del en høytid

Dette prosjektet fokuserer på å lære om påskefeiringen i et annet land, samtidig som man forteller om sin egen feiring, egen kultur og egne tradisjoner. Prosjektet egner seg for elever som har spansk nivå II på VG1, men kan også tilpasses andre språk, nivå og høytider. 

  Forfatter: Eldfrid Fjøsne, Oppdal vgs

  Innledning

  I andre fremmedspråk skal man lære noe om målområdet kultur og tradisjoner, og likedan hvordan man skal gi uttrykk for slike opplevelser og erfaringer. 

  Prosjektet egner seg for elever som har spansk på nivå II i VG1, men kan tilpasses. Tidsbruken er beregnet til 4 - 5 økter (4 klokketimer). 

  Mål

  Hovedmål for prosjektet er å lære noe om en annen kultur og andre tradisjoner, samtidig som man skal formidle tekst om sin egen. 

  Tilknytning til læreplan i fremmedspråk 

  • drøfte sider ved dagligliv, tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge 
  • drøfte sider ved livsvilkår og aktuelle samfunnsforhold i språkområdet 
  • gjøre rede for sider ved geografi og historie i språkområdet 
  • beskrive sentrale sider ved språkområdets kultur og gi uttrykk for opplevelser knyttet til dette 

  Slik gjør du

  Innledende arbeid 

  • Kontakt med skoler i to til tre europeiske land er etablert i god tid for planlegging av prosjektet. 
  • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på eTwinningLive. Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS) hvor både lærere og elever kan samarbeide på en sikker måte og selv bestemme hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert.

  Gjennomføring

  Første time 

  Elevene oppretter en profil på Twinspace, der de presenterer seg selv og skriver litt om seg selv. 

  Læreren deler inn klassen i passende store grupper og fordeler tema. 

  Aktuelle tema kan være 

  • Mattradisjoner (spesielle retter, kaker, oppskrifter) 
  • Festligheter (familieselskap, samlinger i lokalmiljøet, i menigheten) 
  • Pynt (tradisjonelle dekorasjoner) 
  • Aktiviteter (kirkebesøk, uteaktiviteter, ski, male egg, påskeharer etc.) 
  • Gruppene gjennomfører en idémyldring om hva de skal ha med i sitt blogginnlegg (forum på Twinspace). 

  Etter at idémyldringen er gjennomført, arbeider gruppene med en aktuell gloseliste knyttet til sitt tema. 

  Andre og tredje time 

  Elevene arbeider i grupper med sine tema, og lager blogginnlegg med tekst og bilder, eventuelt korte videoer. 

  Blogginnleggene legges ut på Twinspace 

  Fjerde time 

  Elevene leser prosjektpartnerens blogginnlegg, og skriver en respons til dem i kommentarfeltet. Elevene skal lese alle blogginnlegg fra prosjektpartneren. 

  Elevene skriver en refleksjonstekst om utfordringer og utbytte av prosjektet. 

  Utstyr

  • PC, Mac eller nettbrett 

  Tips

  Det kan ofte være litt skummelt å kommunisere med morsmålsbrukere i målområdet, i dette prosjektet Spania. Da kan det være en idé at de spanske elevene bruker engelsk og de norske elevene spansk - det er sannsynlig at nivået på fremmedspråket er noenlunde likt på den måten. 

  Det er ikke et krav at elevene er i samme aldersgruppe, men antall grupper bør være rimelig lik. 

  Man kan tilpasse prosjektet til å gjelde andre språk, høytider eller aldersgrupper om man ønsker det. Det er også mulig å utvide prosjektet til å omfatte videoer.

   

  Vurdering

  Man trenger ikke legge inn vurdering i prosjektet, men det kan være en god idé å la elevene skrive en refleksjonstekst etter fullført prosjekt. Hvilke utfordringer møtte de? Hva slags utbytte hadde de av prosjektet? Er dette kunnskap de kan ta med seg inn i senere oppgaver? 

  Om ønskelig kan man vurdere blogginnlegg eller videoer.