eTwinning: Du og jeg i verden

Vi bruker digitale ressurser til å utforske oss selv i samarbeid med andre.  
 

  Forfatter: Helene Møller, Ramstad skole

  Innledning

  I dette prosjektet utforsker elevene seg selv, og presenterer sin familie, hjemsted, land, kjæledyr, hobbyer, lag og interesser, i samarbeid med jevnaldrende i klassen og med en partnerklasse i et annet land. 

  Mål

  Tilknytning til læreplan 

  Engelsk 

  • velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig måte i egen språklæring. 
  • Drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelsktalende land og Norge. 

  Samfunnsfag  

  • lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovedtrekk i verda og samanlikne ulike land og regionar. 

  KRLE 

  • Vise respekt for menneskers tros- og livssynsoppfatninger, ritualer, hellige gjenstander og steder. 

  Slik gjør du

  • Sørg for at kontakt med en skole i et annet europeisk land er etablert i god tid for planlegging av prosjektet. 
  • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på eTwinningLive. Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS) hvor både lærere og elever kan samarbeide på en sikker måte og selv bestemme hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert:
  1. Elevene lager profil i TwinSpace 
  1. Elevene skriver korte tekster på engelsk hvor de forteller om seg selv, familien og kjæledyr, sine interesser og lag. Her kan elevene ha med bilder de tar selv, av utsikt fra vinduet sitt, kjæledyr, favorittmusikk og hobbier. Tekstene deles i TwinSpace med verktøy som Padlet eller Flipgrid. 
  1. Elevene leser andres tekster og reflekter over likheter og forskjeller individuelt, i klassen og i prosjektet. Dette kan presenteres gjennom bruk av statistikk, paidiagram eller tabeller over hvilke kjæledyr det er mest av, antall søsken, mest populære idretter og popartister. Resultatene deles i prosjektets TwinSpace. 
  1. Avslutning av prosjektet.

  Utstyr

  • TwinSpace 
  • PC / Mac 
  • Nettbrett 

  Tips

  Det er fint å gjøre dette prosjektet som et første prosjekt en gjør i eTwinning. En kan forlenge og utvide prosjektet hvis en vil, men det er topp å ha som et første prosjekt, eller som del en av et prosjekt en senere utvider etter ønsker fra elevene og samarbeidspartneren. 

  Vurdering

  Ingen vurdering er tenkt i dette prosjektet.