eTwinning: Dyre- og planteliv i lokale naturområder

Har du et spennende naturområde i nærheten av hjemstedet ditt? Har du funnet ut hva som faktisk finnes her?

  Forfatter: Espen Clausen

  Innledning

  Mange har et lokalt naturområde eller kanskje et lokalt naturreservat som inneholder spennende planter og trær, eller spennende dyreliv. Ofte vet ikke alle elevene om dette selv, og de har ihvertfall ikke oversikt over hva som finnes der. Dette prosjektet kan være med på å skaffe dem oversikt, og samtidig lære om slike områder andre steder. 

  Mål

  Naturfag etter 7.klasse 

  • planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene 

  Matematikk etter 7.klasse 

  • beskrive plassering og flytting i rutenett, på kart og i koordinatsystem, med og utan digitale hjelpemiddel, og bruke koordinatar til å berekne avstandar parallelt med aksane i eit koordinatsystem 
  • planleggje og samle inn data i samband med observasjonar, spørjeundersøkingar og eksperiment 
  • representere data i tabellar og diagram som er framstilte med og utan digitale verktøy, lese og tolke framstillingane og vurdere kor nyttige dei er

  Slik gjør du

  1. Finn en eller flere prosjektpartnere nasjonalt eller internasjonalt 
  1. Planlegg sammen med prosjektpartner. Sett en begrenset tidsplan, slik at prosjektet ikke trekker ut i tid. Avtal gjerne et oppstartsmøte via Skype med elevene i de ulike klassene, slik at de får sett og hørt hverandre. En kort presentasjon av hver elev. 
  1. Bli enige om hva dere skal registrere. Det er viktig at en ikke favner for vidt når en bestemmer seg for hva en ønsker å registrere, og hvordan en velger å registrere det. 
  1. Etabler TwinSpace for deling av bilder, informasjon og annet som har med prosjektet. Om dere ønsker det, kan elevene få skrivetilgang til TwinSpace som elever. 
  1. Finn ut hvordan dere vil presentere det? Film, podkast, powerpoint/keynote, sway, posters eller kombinasjoner. Kanskje en live presentasjon via Skype?

  Utstyr

  • Tilgang til eTwinning-portalen 
  • Kamera 
  • PC eller nettbrett med nødvendig programvare