eTwinning: Fortell videre

Skriv en bok sammen med dine internasjonale venner.  

  Forfatter: Espen Clausen

  Innledning

  Det er spennende og gøy å skrive bok. Hva med å skrive en bok sammen med en eller flere klasser, andre steder? I dette prosjektet skal flere klasser samarbeide om en bok. Hver klasse skriver et kapittel og sammen skriver dere en bok. 

  Mål

  Språkfag (norsk, engelsk): 

  • Elevene kan formulere fungerende setninger og kunne kommunisere gjennom skrift og tale. 
  • Eleven har kunnskap om korrekt grammatikk, rettskriving, tegnsetting og layout. 
  • Eleven kan uttrykke seg forståelig, klart og variert i skrift, tale, lyd og bilde i en form som passer til sjanger og situasjon. 
  • Elevene kan skrive en sammenhengende tekst som følger gitte rammer

  Slik gjør du

  Innledende arbeid 

  • Kontakt med to til tre skoler enten europeiske eller norske er etablert i god tid for planlegging av prosjektet. 
   To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på eTwinningLive. Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS) hvor både lærere og elever kan samarbeide på en sikker måte og selv bestemme hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert. 

  Gjennomføring

  1) Planlegg sammen med prosjektpartner. Bli enige om: 

  • Hvilken sjanger historien skal skrives i (grøsser, romantikk, krim, fantasy) 
  • Hvor langt et kapittel cirka skal være 
  • Tidspunkt for utveksling av kapittel 
  • Hvem som gjør hva og når i forhold til det å utveksle kapitler 
  • Den ferdige boken kan offentliggjøres i avis eller på sosiale medier 
  • Læreren eller elever skal rette kapitlene for stavefeil innen de blir utvekslet 
  • Klassene bytter på å lage illustrasjoner til hverandres kapitler 
  • Hva dere gjør hvis rammene for historien går i en feil retning 

  2) Prosess: 

  • En forfatter (eller lærer) skriver første kapittel på boken 
  • En klasse skriver andre kapittel. 
  • Neste klasse skriver tredje kapittel osv 
  • Dette fortsetter til alle klasser har skrevet minst et kapittel 
  • Den klasse som skal skrive neste kapittel, skal tegne til et tidligere kapittel

  Utstyr

  • TwinSpace 
  • PC, Mac eller nettbrett 

  Tips

  • Det anbefales at historien blir mellom 5 - 8 kapitler 
  • Det anbefales at alle deltagerklassene kan lese historien etterhvert som kapitlene gjennomføres 

  Vurdering

  • Oppfyller historien sjangertrekk 
  • Kan elevene skrive en sammenhengende historie, som bygger på hverandres input