eTwinning: Guess the Celebrity!

Tenåringer over hele verden forguder de samme kjendisene. Her skal elevene velge en internasjonal kjendis og lage et videointervju som om de snakket med vedkommende. Elever fra andre europeiske land må deretter gjette hvilken kjendis det er. 

  Forfatter: Louise Rennemo, Hemne VGS

  Innledning

  Hvorfor valgte jeg dette læringsopplegget?  I mange år har jeg blitt frustrert over hvor vanskelig det er å få yrkesfaglige elever til å tore å snakke engelsk og å glemme redselen for å dumme seg ut.   Opplegget passer til alle elever på ungdomstrinnet, så vel som VG1 + VG2 yrkesfaglige elever på videregående nivå.  Tiden som kreves for å gjennomføre opplegget er fire måneder. 

  Mål

  Tilknytning til læreplanmål: 

  • vurdere og bruke egnede lytte- og talestrategier tilpasset formål og situasjon 
  • uttrykke seg på en nyansert og presis måte med god flyt og sammenheng, tilpasset formål og situasjon 
  • bruke mønstre for uttale, intonasjon, ordbøyning og varierte setningstyper i kommunikasjon 
  • vurdere ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler kritisk og selvstendig, og bruke dem i egen språklæring 

  Tilknytning til egen formulerte læringsmål: 

  • bruke egne kreative ferdigheter  
  • bruke kunnskap om andre lands felles kunnskap om globaliserte kjendiser/nyheter 
  • uttrykke seg på en kunstnerisk måte 
  • forstå viktigheten av å kunne kommunisere på engelsk 

  Slik gjør du

  1. Første måned: Lærere blir kjent med hverandre ved å presentere seg på en Padlet og blir enige om prosjektets skisse og tidsfrister. 
  1. Andre måned: Elevene registrere seg på Twinspace og begynner å bli kjent med hverandre ved å stille og svare på spørsmål på egne og andres profiler. 
  1. Tredje måned: Elevene fra hvert partnerland jobber parvis, eller grupper på 3, og tar opp en kort video (3 til 8 minutter) der en vert intervjuer én eller to gjester.  Disse må være kjente internasjonale artister, politikkere eller vitenskapsmenn.  Lærerne (eventuelt elevene) fra hvert partnerland laster opp elevenes videoer til Twinspace.   
  1. Fjerde måned: Hver klasse gjennomfører Skype-møter med en annen nasjonalitet (partnerland) og leker leken «Guess who I am» (ved å svare JA eller NEI til spørsmål om hvem kjendisen er).  Elevene som gjetter seg frem til flest riktige svar, får et diplom av prosjektets lærere.  Elevene deler svarene sine på Twinspace.   
  1. Det idealet er at hver skole bør tilbringe en time i uka på prosjektet. 

  Utstyr

  En smarttelefon fungerer utmerket for video og/eller lydopptak.   

  Tips

  Som tidligere nevnt, fungerer opplegget best når elevene jobber parvis eller i grupper på tre.

  Vurdering

  Elevenes innsats, effektivitet og generelt arbeid i prosjektet er fine utgangspunkter for underveisvurdering i faget.  Jeg liker ikke å gi karakter som vurdering i arbeidet med eTwinning, fordi jeg er redd for å ødelegge spontaniteten hos hver elev.  Det er derimot mange måter å vurdere elevene på uten karakter.  Et slikt prosjektarbeid er en fin måte å se hvordan hver elev jobber og er dermed et nyttig innlegg i underveisvurdering: 

  • å kunne holde seg til tidsfrister  
  • å huske passord og brukernavn 
  • å jobbe gruppevis 
  • å støtte og hjelpe andre 
  • å forbedre muntlige ferdigheter 
  • å snakke målspråket uten å være redd 

  Alt dette fører til grundige vurderingsmomenter både for eleven og læreren. 

  Evaluering av opplegg

  Elevene og lærerne er meget positive til dette prosjektet.   

  Et liten tips: det er viktig å være tydelig helt fra begynnelsen av om hva som er forventet av elevene (læringsmål, tidsfrister osv.).  Det er en god ide å sette av nok tid til dette og svare grundig på eventuelle spørsmål elevene kan ha.  Dette gir gjensidig tillit.   

  Alle som er involverte er ivrige og syns at denne typen arbeid er morsom og lærerikt.  Uten å være klar over det, blir elevene flinkere på å snakke og kommunisere på engelsk i løpet av prosjektet.  Ideen for prosjektet kom opprinnelig fra min italiensk eTwinning kollega, men jeg har gjort mine egne endringer underveis.  Opplegget kan sikkert gjennomføres på andre fremmedspråk også (tysk, fransk, spansk osv...).