eTwinning: Hjem og skole, lokalsamfunnet

Prosjektet omhandler: Meg og det jeg kan. Fokus både på språk, dialekter, selvtillit og på hva jeg mestrer. 

  Forfatter: Sigfrid Lohnbakken

  Innledning

  Opplegget er for 5-7.trinn avhengig av hvilke mål du skal i gjennom på hvilke trinn og hvor kjent du er med eTwinning. 

  Prosjektet kan gjennomføres enten med en annen norsk skole med fokus på dialekter og talemåter. 

  Tiden du bruker er fra en time til flere, avhengig av hvor stort du ønsker det skal være. 

  Mål

  Tilknytning til læreplan  

  Norsk 

  • sammenligne talemål i eget miljø med noen andre talemålsvarianter og med de skriftlige målformene bokmål og nynorsk (denne er best å jobbe med en annen norsk skole i et annen del av landet med) 
  • presentere et fagstoff tilpasset formål og mottaker, med eller uten digitale verktøy,vurdere andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier 

  Engelsk 

  • samtale om levesett og omgangsformer i engelskspråklige land og Norge 

  Samfunnsfag 

  • forklare sammenhenger mellom naturressurser, næringer, bosetning og levevis - sammenligne likheter og forskjeller mellom Norge, land i Europa og andre verdensdeler - gjøre greie for hva et samfunn er

  Slik gjør du

  Innledende arbeid 

  • Kontakt med skoler i europeiske land eller  annen norsk skole er etablert i god tid for planlegging av prosjektet. 
  • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på eTwinningLive. Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS) hvor både lærere og elever kan samarbeide på en sikker måte og selv bestemme hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn  

  Gjennomføring 

  • Eleven skriver en tekst om seg selv og det eleven kan. 
  • Kriterier som skal med: Navn, bosted, hva kan eleven? Hobbyer, fritid, lese. bosted, elevens plass i samfunnet. 
  • Elvene øver på å fremføre teksten sin på engelsk (og norsk, avhengig av hvilken skole dere jobber sammen med) med læringspartner. (det er mulig å støtte seg med PowerPoint med bilder og tekst om seg selv.) 
  • Avtal tidspunkt (husk evt. tidsforskjeller) med prosjektpartneren slik at elevene kan fremføre sin presentasjon for de andre elevene, her kan man vurdere om alle filmes på forhånd og gis max 1/2 minutter (så alle får litt tid) på presentasjonen, så kan dere møtes digitalt og kommentere/hilse etterpå. Alt kan også gjøres live. Bruk twinspace. 
  • Gjennomfør! (Husk at dette er første gangen og at feilskjær kan oppstå, dette lærer alle av og det er bare sunt at elevene også erfarer det.) 
  • Elevene vurderer hverandres presentasjoner (gjøres også under øving). 
  • Sammenlign talemålet elevene i fra forskjellige steder av landet/ levesett/levestandard i engelskspråklige land  (avhengig av norsk/utenlandsk partner). 
  • Sammenligne bosted og levevis, likheter og forskjeller mellom prosjektpartnerne. 

  Utstyr

  • TwinSpace 
  • PC / Mac 
  • Nettbrett 

  Tips

  Læringspartnere brukes til å vurdere hverandres tekster og muntlige fremføringer. Elevene må bruke seg selv og de kan hjelpe hverandre med å utrykke sine sterke sider. Opplegget tilpasses den enkelte elev underveis.