eTwinning: La oss jakte på former og farger sammen!

Læringsopplegget er utarbeidet som et utgangspunkt i et eTwinning-prosjekt mellom to eller flere barnehager. Her får barna erfare former/farger ved bruk av digitale verktøy og de får mulighet til å samarbeide og bli kjent med barn i andre barnehager.  

  Forfatter: Line-Cecilie Haugerud

  Innledning

  Tanken bak læringsopplegget er at det kan brukes som en start på et eTwinning samarbeid mellom to barnehager i Norge. Form/fargejakt i barnehagen er en spennende mulighet for å lære barna om former og farger. Her får barna bruke kamera eller nettbrett og går på jakt etter former eller farger i egen barnehage. Barnehagene gir hverandre oppgaver på eTwinning-Twinspace, for eksempel har dere firkanter i barnehagen?  

  Læringsopplegget kan tilpasses alle aldersgrupper i barnehagen, man tilpasser spørsmålene etter barnas alder. 
  Tiden det tar å gjennomføre læringsopplegget kommer an på hvor mange spørsmål/oppgaver man gir hverandre, men selve aktiviteten med å utføre oppgaven fra den andre barnehagen er ikke veldig tidkrevende. 

  Mål

  Hensikten med dette opplegget er at barna skal oppleve glede med å utforske former, tilegne seg begreper og erfare, utforske og leke med former. Alt dette er punkter fra rammeplanen kapittel 9 - Antall, rom og form. Det er viktig at både barn og voksne i barnehagen får erfare bruk av digitale medier på en pedagogisk måte, og at man kan bruke det aktivt i læring. 

  Dette skal også være en enkel start for å komme i gang med eTwinning samarbeid.

  Slik gjør du

  • Det første man må gjøre er å registrere seg på eTwinning.net og skaffe seg en prosjektpartner (denne kan gjerne være fra en nabobarnehage/naboavdeling). 
  • Registrer prosjektet på eTwinning slik at dere får tilgang til TwinSpace 
  • Når prosjektet skal starte er det viktig at de voksne er åpne for å prøve digitale hjelpemidler og setter seg litt inn i disse før de tar med barna. 
  • Start med å sende en enkel oppgave til hverandre (eksempel: kan dere finne noe som er blått, kan dere finne noe som er firkantet) - Husk at barna skal være med å bestemme oppgavene. 
  • Utfør oppgaven, la barna bruke kamera/nettbrett til å ta bilder.  
  • Legg bildene inn på TwinSpace, bruk gjerne piccollage for å samle bildene til en collage, Book Creator for å lage en bok med bildene eller iMovie/Windows Movie Maker for å lage film. 
  • Se på bildene fra den andre barnehagen. Snakk med barna, se om dere finner noe likt i barnehagene.  
  • Gi hverandre tilbakemeldinger og en ny oppgave. 

  Utstyr

  • TwinSpace 
  • Nettbrett/Digitalt kamera og PC  
  • Piccollage 
  • Book Creator 
  • iMovie/Movie Maker 

  Tips

  Dette læringsopplegget fungerer best med små grupper, på den måten kan alle barna være aktive og få prøvd de digitale hjelpemidlene.  

  Dersom den voksne er trygg på de digitale hjelpemidlene vil det være enklere å ta med barna, så prøv ut før du tar med barna! 

  Det ligger et lignende opplegg på Senter for IKT i utdanning sine sider (Fargejakt med app og Skattejakt med former) 

  Evaluering av opplegg

  • Ble målene nådd? 
  • Hva fungerte bra/dårlig?