eTwinning: Let's go outside

3 skoler i Europa samarbeidet om prosjektet.  

  Forfatter: Vilde Syrdal Tronstad

  Innledning

  Jeg dro til Kroatia på et e-Twinnings seminar og traff to lærere fra Tsjekkia og Belgia. Vi ønsket alle tre å lage et opplegg i engelsktimene som gikk ut på å komme seg ut av klasserommene, lage filmer om skolen, fritiden og interessene til elevene.

  Mål

  Muntlig engelsk, skriftlig engelsk, kommunikasjon med andre elever via mail, skype, postkort, IKT i skolen, fysisk aktivitet (kroppsøving).

  Slik gjør du

  Elevene måtte skrive om seg selv på engelsk. De ble filmet med video kamera, og så lagde de filmer med hele klassen. Senere filmet vi skolegården, viste TL leker fra storefri, filmet og pratet om hvordan skolen var. De filmet også hverandre, der de fortalte om hobbyer og familien sin.  

  Senere lagde de portretter av seg selv som vi sendte til de andre. 

  Vi avsluttet med å lage en film om byen vår, og fortelle om den. 

  Tips

  Få gjerne med deg en ekstra lærer som kan hjelpe til med det praktiske. 

  Vurdering

  Elevene skrev feedback på e-Twinning etter hvert som vi hadde gjennomført noen av oppgavene. 

  Evaluering av opplegg

  Positive erfaringer: Ble kjent med andre elever og andre lærere fra ulike steder, lærte om skoler andre steder, så forskjeller og likheter på skoler, fikk masse muntlig praksis. Elevene elsket og lage filmer, og likte veldig godt og se på etterpå. Arbeidet virket motiverende, og ikke minst varierende. 

  Ulemper: En lærer sluttet på den ene av de to skolene vi samarbeidet med, så da var vi plutselig bare 2 skoler igjen. Fint at vi var 3 skoler i utgangspunktet.