eTwinning: Lokale næringer og lokal produksjon

Gjøre elevene bevisste på lokale næringer og produksjon. Hva finnes i samfunnet rundt de og hvordan presentere dette til andre?

  Forfatter: Sigfrid Lohnbakken, Rismarka skole 

  Innledning

  Passer for 5-7 trinn. Minst to timer, avhengig av hvordan du vil vektlegge prosjektet ditt. Elevene bør undersøke bedriftene skikkelig. 

  Mål

  Naturfag: beskrive hvordan noen mineraler og bergarter har blitt dannet, og undersøke noen typer som finnes i nærområdet - observasjoner og registrering i et naturområde i nærheten av skolen 

  Samfunnsfag: forklare sammenhenger mellom naturressurser, næringer, bosetning og levevis - sammenligne likheter og forskjeller mellom Norge, land i Europa og andre verdensdeler - gjøre greie for hva et samfunn er. 

  Slik gjør du

  1. Registrer deg på etwinning.net. 
  1. Finn en prosjektpartner, avtal et tidsrom å jobbe i. 
  1. Presenter prosjektet for elevene. De skal finne seg sine bedrifter og næringer de vil vite mer om og som de kan presentere videre. 
  1. Elevene snakker med noen som jobber i bedriften, næring, intervjuer disse. Få frem viktige fakta om bedrifter, hva gjør de, hvorfor og til hvem selger/lager de dette? Hvordan intervjue? Filme? bilde og tekst? 
  1. Elevene lager en presentasjon av bedriften. Lærer lager kriterier til den enkelte gruppe som passer bedriften. 
  1. Avtal med prosjektpartner når og hvordan dere vil presentere bedriftene for hverandre. 
  1. Elevene må øve på dette i forkant av presentasjonen. De presenterer i twinspace. 
  1. Etter at elevene har presentert bedriftene for hverandre, kan de evaluere prosjektet sammen. 

    

  Utstyr

  • Telefon/utreisemuligheter 
  • Pc/Ipad 

  Tips

  Presentasjonen bør være muntlig, men med presentasjonsverktøy som PowerPoint, Sway eller video i tillegg slik at alle får se tydelig hva de enkelte bedrifter jobber med.