eTwinning: Mattejulekalender

Hver dag eller en gang i uken før jul, løser elever fra forskjellige skoler tekstoppgaver fra en julekalender sammen.  

  Forfatter: Sigfird Lohnbakken, Lismarka skole

  Innledning

  Elevene elsker julekalendere mot jul og her er en variant med tekst og tall. De løser tekstoppgaver i matte mot jul. 

  Mål

  Her kan alle målene i matematikk etter 2. og 4. årstrinn være med, det kommer an på oppgavene hvilke mål som dekkes. Lærer velger oppgaver etter hvilke mål elevene skal oppnå i forhold til sitt ståsted

  Slik gjør du

  1. Registrer deg på etwinning.net, begynn i god tid før desember. 
  1. Finn en prosjektpartner.  
  1. Avtal arbeid med julekalender, vil dere ha en oppgave per dag, eller en i uke? 
  1. Avtal også hvem som lager hvilke oppgaver, husk at det bør være noe elever i begge klasser kan løse. Lærerne kan lage halvparten av oppgavene til kalenderen hver. 
  1.  Lærerne kan lage tekstoppgaver  på papir og presentere de felles for alle elevene om morgenen live i twinspace dersom det tidsmessig er mulig. Disse må lærer legge inn i twinspace slik at oppgavene er klare til riktig dag.  
  1. Bruk twinsspace som møterom for alle elvene når oppgavene skal løses.  
  1. Om klassene har et språk som gjør at de ikke forstår hverandre så kan de skrive løsningen på pc, papir el. og vise hverandre denne. Da kan de sammenligne regnemåten og tankegangen i de forskjellige landene og elevene får oppleve at de kan forstå hverandre uavhengig av språk. 
  1. Lærerne har svaret på oppgaven, elevene kan gjerne få gruble på om de tror svaret er riktig dersom de har ulike svar. Dette gjør de sammen på skjerm. 

  Utstyr

  • Pc 
  • Storskjerm 

  Tips

  Tilpass evt. gruppen etter behov og muligheter. Tekstoppgavene må være tilpasset elevene slik at alle kan komme med noen løsningsforslag. Finn for eksempel tekstoppgaver på matematikk.org eller lag oppgaver med advents/juletema selv. 

   Lærer kan spille inn video hvor dagens oppgave presenteres dersom dere ikke har mulighet til å møtes til lik tid, den samme mulighet kan brukes til løsning. 

  Nettsiden Thinglink kan brukes til å lage julekalender. Man kan også bruke smart notebook, på smartskole.no ligger det ute noen julekalendere man kan bruke som mal. 

   Lærer i Norge lager oppgave til 1. 3. 5. desember osv. og lærer i land 2. lager eksempelvis oppaver for 2. 4. 6. desember osv. En annen ting man kan gjøre er å lage en kalender i twinspace som elevene åpner hver dag. 

  I twinspace kan dere velge om alle skal være med å løse oppgaven i fellesskap eller om dere løser den hver for dere klassevis før dere møtes på skjerm, slik at dere kun avgir svaret sammen. 

  Vurdering

  Elevene vurdere prosjektet til slutt og kan gis mulighet til å lage egne oppgaver til neste års kalender om det gav mersmak.