eTwinning: Naturen uten plast

 Hva skjer med all plast som kastes i naturen? Hva kan vi gjøre med at vi kaster så mye plast?

  Forfatter: Maria Solberg

  Innledning

  Hva skjer med all plast som kastes i naturen? Hva kan vi gjøre med at vi kaster så mye plast. Vi vil gå på nettet sammen med barna og se nærmere på hvor plasten blir av. Vi vil la barna komme med ideer rundt hvordan vi kan bruke mindre plast. De kan vise det og skape noe ut fra mange uttrykksmåter, blant annet lek, tegning, sang, drama, musikk, IKT. Disse ideene kan de så vise fram til de andre barna i gruppa. 

  Mål

  Å gjøre barna kjent med at vi bruker og kaster for mye plast. Få dem til å tenke på, hvordan vi kan hjelpe til med å redde jordkloden vår. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Barna skal bli bevisste over dette og påvirke sin familie. 

  Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. (Rammeplanen 2017) 

  Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. (Rammeplanen 2017) 

  Slik gjør du

  Dette prosjektet skal bygge på CRAFT modellen, hvor vi har funnet et problem som vi skal undre oss over med barna.  
   
  Det starter med at barna skal idemyldre, ved å søke på nettet sammen med en voksen. Hva finner vi? 
   
  Vi spør barna, hva kan vi gjøre for å hjelpe til med å minske plast avfall. De kommer med ideer om hvordan dette kan gjøres gjennom ulike uttrykksmåter. Vi kan ta opp alle de gode ideene med video, slik at det ikke blir glemt. Dette siden fem- åringene ikke kan skrive ennå.  
   
  De skal deretter lage sine ideer og presentere de for de andre barna etter den 22 april, som er jordens dag. Her kommer barns medvirkning til å stå i fokus.

  Utstyr

  Man trenger en pc, ipad eller tablet.