eTwinning: Play and learn

Kan elvene lage egne spill? Spill er gøy kan skape mye entusiasme blant elevene og samtidig være lærerikt dersom en velger å sette et tverrfaglig fokus.  

  Forfatter: Espen Clausen 

  Innledning

  Tverrfaglig opplegg for ungdomstrinnet med to til tre timer pr. uke over en periode på to måneder.  
  Utarbeidet etter en ide av Espen Espeseth Clausen.  

  Arbeidsspråk avtales mellom partnerne. Det kan f.eks. gjennomføres på skandinaviske språk dersom prosjektet gjennomføres med deltakere fra de nordiske landene. 

  Mål

  Gjennom å utnytte spillplattformen Sploder.com 

  • la elevene skape spill som kan skape fagrelatert læring innen utvalgte emner 
  • skape mestring gjennom det å lage egne spill. 

  Læreplantilknytning 

  Digitale ferdigheter - Produsere og bearbeide innebærer:

  • å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser til å sette sammen, gjenbruke, omforme og videreutvikle ulike digitale elementer til produkter  

  Norsk 

  • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta 
  • uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres 
  • lese enkle tekster på svensk og dansk og gjengi og kommentere innholdet 
  • bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med hyperkoblinger og varierte estetiske virkemidler 
  • velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler 

  K & H 

  • bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktøy 
  • benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse 
  • lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon 

  Engelsk 

  • bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i egen språklæring 
  • bruke grunnleggende mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst 
  • bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler for å finne relevant informasjon og lage ulike typer tekster 

  Slik gjør du

  Innledende arbeid 

  • Kontakt med skoler i tre (fire) europeiske land er etablert i god tid gjerne før skolestart 
  • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på eTwinningLive. Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS) hvor både lærere og elever kan samarbeide på en sikker måte og selv bestemme hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert. 
  • Det er viktig å avgrense omfanget av prosjektet og avgjøre hvilke elementer som skal ligge til grunn 
  • valg av fag og faglige elementer  
  • størrelse på spill (antall brett) 
  • hvilke timer skal brukes? 
  • skal det gjennomføres som gruppearbeid/individuelt arbeid 

  Gjennomføring 

  • Gi en teoretisk introduksjon til spilldesign som yrke og levevei, et relativt nytt yrke som likevel har lange tradisjoner i mange miljøer. 
  • La elevene få spille allerede eksisterende spill på plattformen før elevene lærer å lage enkle spill, uten underliggende faglige krav.  
  • Lag kriterielister og forklar hva som gjør et spill godt. 
  • La elevene produsere storylines som grunnlag for sitt spill. 

  Produsere / dele 

  Det å designe og kode spillet er den mest omfattende delen av prosjektet og tar mest tid. 

  • Vis fram spill for klassen underveis  
  • La elevene teste klassekameratenes spill og gi tilbakemeldinger om mulige forbedringer. Dermed får man på plass en designprosess lik den profesjonelle utviklere har. 
  • Elevene lager en beskrivelse av spillet som de sender avgårde til prosjektpartnere sammen med spillene. 
  • Lag spillanmeldelser på samarbeidspartnernes spill 

  Det er en stor fordel å logge deler av arbeidet gjennom hele prosjektet. 

  Utstyr

  Kommunikasjonsplattform/-verktøy  

  • TwinSpace med e-post, chat og videokonferanse 
  • e-post 
  • Skype 
  • bilder og video for å dokumentere det man gjennomfører.  
  • YouTube for opplæringsfilmer 
  • Skriveverktøy for å skrive beskrivelse og spillanmeldelser - lastes opp i TwinSpace 

  Tips

  Elever i aldersgruppen 12-14 år passer bra for et prosjekt av denne typen. Spillplattformen er enkel å ta i bruk, men for å inkludere andre fag og emner, kreves evnen til å få et overordnet og systematisk blikk. Gruppestørrelsen er ikke avgjørende for gjennomføring av prosjektet, men dersom en utveksler spill, kan store gruppestørrelser gjøre at tilbakemeldingene drøyer. 

  Prosjektet har skapt mye entusiasme blant elevene, og mange av dem arbeidet skikkelig for å få til et spill som både var visuelt flott å se på og spennende å spille. De arbeidet mye med det grunnleggende, det å få en forståelse av hva som gjør at en ønsker å spille et spill. Det tok også mye tid å finne balansegangen i vanskelighetsgrad mellom spill en ønsker å spille og de en ikke ønsker å spille. Det å skape spill som ser flotte ut og fungerer relativt raskt, har skapt mye mestring hos mange av elevene. 

  Jeg har blogget om prosjektet på min egen blogg, og har lovet å legge ut informasjon om prosjektet på IKT i Praksis. Jeg har snakket om prosjektet på min skole, samt på et lærerseminar i regi av Lær Kidsa Koding.  

  Evaluering av opplegg

  Spill er gøy og kan være lærerikt dersom en velger å sette et tverrfaglig fokus. Da kan man knytte det opp til tekstproduksjon, logging, analyser og lesing av ulike tekster på ulike språk. Det gir også muligheter for god kommunikasjon både internt og mot eksterne partnere.