eTwinning: Share the Christmas Joy

Dette er et prosjekt om julehøytiden i ulike land. Det vil engasjerer alle med konkrete aktiviteter som ikke krever så mye tid eller utstyr for å bli vellykket. 

  Innledning

  Utarbeidet etter en ide av Helene Møller, eTwinning ambassadør. 

  Anbefalt gjennomført med mellom fem til seks partnerland med en time pr. uke fra november til begynnelsen av januar. 

  Mål

  Prosjektets hovedmål 

  En glede som man deler med andre, blir større! 

  Målet med prosjektet er å dele gleden ved juletiden. 

  • lære om hverandres tradisjoner og dele typiske juleaktiviteter  
  • oppleve bruk av språket (engelsk eller annet fremmedspråk)  
  • å kommunisere med andre og vise frem produkter en har laget 

  Tilknytning til læreplanmål 

  Engelsk 

  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

  • bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk 
  • drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge 
  • velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig måte i egen språklæring 
  • uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner  

  Valgfaget 'Internasjonalt samarbeid' (dersom denne tilknytnigen er valgt, men som nevnt tidligere kan alle aldersgrupper være aktuelle) 

  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

  • velge tema, hensiktsmessig kommunikasjonsteknologi og språk tilpasset formålet 
  • etablere kontakt med enkeltelever eller grupper 
  • planlegge, produsere og kommunisere innhold 
  • benytte grunnleggende regler for nettvett, personvern, opphavsrett og ytringsfrihet 
  • utveksle informasjon om miljø, livssyn, underholdning, sport og kultur med elever i andre land 
  • utveksle synspunkter om forskjeller og likheter mellom egen og andres kultur og interesser 

  Slik gjør du

  Innledende arbeid 

  • Kontakt med skoler i fem til seks europeiske land er etablert før skolestart 
  • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på eTwinningLive. Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS) hvor både lærere og elever kan samarbeide på en sikker måte og selv bestemme hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert. 

  Planlegging 

  Lærerne bruker et par uker i starten av november til planleggingen 

  Gjennomføring

  Starte opp arbeidet med elevene i slutten av november. 

  • Lage julekort 
  • Ta bilder underveis og del på TwinSpace 
  • Lag og del  
  • julekort 
  • oppskrifter (mat/kaker) 
  • julesanger 
  • juledekorasjoner 

  Deltakerne står fritt til å velge verktøy for å dele sine produkter. Video med typiske julesanger fra deltakerlandene kan deles i TwinSpace. Oppskrifter kan deles i TwinSpace-forum. Julekort kan lages av elevene selv og sendes i posten. Klassene kan lage dekorasjoner som er typiske for sitt land, ta bilder og dele i TwinSpace. 

  Utstyr

  Kommunikasjonsplattform/-verktøy 

  • Lærerne kan bruke Teachers Bulletin, lærernes «message board» eller kolonne for beskjeder i TwinSpace for beskjeder, spørsmål og svar og hilsener.  
  • Det kan lages korte beskrivelser av hver aktivitet i Pages, med en side per aktivitet. For lengre prosjekter er det ofte mer praktisk å bruke e-post og Facebook, men for dette prosjektet fungerte Teachers Bulletin helt fint. 
  • Elevene brukte forum i TwinSpace i dette prosjektet.  

  De ulike skolene bruker gjerne ulike digitale verktøy og tjenester. Videoer kan lagres på både YouTube og Vimeo. TwinSpace «Pages» og padlet kan brukes til å fortelle om dekorasjoner og tradisjoner. Padlet er et fint verktøy for eventuell samproduksjon, for mange kan bidra til samme padlet om ikke temaet er for stort. 

  Det er opp til lærerne å velge de digitale verktøyene som passer partnerne og elevene best.  

  Synliggjøring / Presentasjon 

  Julekort kan deles i klasserommet for dette prosjektet, og bilder kan legges ut både i TwinSpace samt på Twitter, gjerne med felles hashtag #eTwinning slik at bildene kan deles både lokalt og i eTwinning-samfunnet. 

  TwinSpace Twin 

  Space passer veldig godt til dette korte prosjektet der elevene jobber mye med å lage produkter som julekort, ta opp og dele julesanger samt juledekorasjoner. Videoer kan lastes opp i TwinSpace. Lenker til padleter eller andre verktøy kan også deles i TwinSpace. 

  Andre plattformer 

  YouTube er aktuell for filmer, som senere deles i TwinSpace. Facebook er ellers også en fin plattform for kommunikasjon i et prosjekt.  

  Tips

  Dette prosjektet er lett å lykkes med. Det er konkrete, enkle aktiviteter som passer for alle aldersgrupper. Det er lett å la seg glede av felles aktiviteter og å dele dette med andre. Selv om dette også kan være en hektisk tid for mange, er det ikke flere aktiviteter enn at det er overkommelig. 

  Et kort prosjekt om julehøytiden i ulike land med konkrete aktiviteter som ikke krever så mye tid eller utstyr for å bli vellykket. 

  Prosjektet kan i en viss grad involvere alle på skolen ved at man kan dele noen av produktene i utstillingsmontre på skolen eller lage en vegg og dele julekort.