eTwinning: Språklek i barnehagen

Hva er barna opptatt av i din barnehage? Gi barna et kamera, la de ta bilder av det de er opptatt av og lag bildelotto sammen med barna. 

  Forfatter: Elin Dybdal Simensen – Stange kommune 

  Innledning

  Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. 

  I dette prosjektet skal det være fokus på språklige begreper knyttet til barns medvirkning. Barna skal sammen med en voksen lage bildelotto som kan brukes som språkstimulerende aktivitet. 

  Mål

  Hovedmål: 

  • Personalet skal sørge for at barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språk som kommunikasjon, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. 
  • Barna skal videreutvikle sin begrepsforståelse, sitt ordforråd og bruke et variert språk. 
  • Barna skal få utforske og gjøre erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk som lekeskrift, tegning og bokstaver gjennom lese- og skriveaktiviteter.

  Slik gjør du

  Registrering:  

  • Det første man må gjøre er å registrere seg på etwinning.net og skaffe seg en prosjektpartner (denne kan gjerne være fra nabobarnehagen/naboavdelingen). 
  • Registrer prosjektet på eTwinning slik at dere får tilgang til TwinSpace 
  • Når prosjektet skal starte er det viktig at de voksne er åpne for å prøve digitale hjelpemidler og setter seg inn i disse før de tar med barna. 

    

  Oppstart av aktivitet:

  • Velg ut antall barn som skal være med på prosjektet.  
  • Start med en samling, hva er barna opptatt av? Hva er i fokus nettopp nå?  
  • Barna skal være aktive produsenter og bidra ut i fra sine egne forutsetninger.  

  Tekniske løsninger:  

        Via utskriftsfunksjon/utskriftsbehandling: 

  • Bli enige om dere skal ha 4 eller 9 bilder på spillebrettene. 
  • Velg bilder til det første spillebrettet og merk disse (merk et bilde, klikk på Ctrl-tasten og merk flere bilder). 
  • Velg "Skriv ut" og alle bildene blir like store (forutsatt at bildene er i samme format). 
  • Skriv ut de samme bildene to ganger. 
  • Første spillebrett er ferdig.  

       Via et skriveprogram/app: 

  • Bli enige om dere skal ha 4, 6 eller 9 bilder på spillebrettene. 
  • Sett inn en tabell med 2x2, 2x3 eller 3x3 ruter. 
  • Sett inn et bilde i hver rute. Tilpass bildene slik at de blir like store. 
  • Skriv ut to eksemplarer av spillebrettet. 
  • Første spillebrett er ferdig. 

  Via et presentasjonsprogram/app (powerpoint, keynote e.l): 

  • Bli enige om dere skal ha 4, 6 eller 9 bilder på spillebrettene. 
  • Bruk en av de vedlagte malene på denne siden, «lag et bildelotto» 
  • Klikk på bildeikonet for å sette inn bilder. Da blir de automatisk like store. 
  • Skriv ut to eksemplarer av spillebrettet. 
  • Første spillebrett er ferdig 

  Hvordan samarbeide i dette prosjektet?  

  • Mulighetene er flere, men velg ett tema (farger, former, bokstaver, ord/objekter).  
  • Velg antall bilder som skal på spillbrettet.  
  • Hver deltaker i prosjektet lager ett brett med bilder hver 
  • Legg spillbrettet på TwinSpace.  
  • Finn spillbrett som andre har lagt inn på TwinSpace og skriv ut to eksemplarer. Klipp opp ett av eksemplarene, mens det andre brukes som spillbrett.   
  • Vips så har dere et helt unikt bildelotto!  

  Ferdig produkt 

  Lag minst fire ulike spillebrett (to eksemplarer av alle fire). For bedre holdbarhet bør spillebrettene lamineres. Det ene settet er spillebrettene, og skal ikke klippes fra hverandre. Det andre er spillekortene, og må klippes fra hverandre. La gjerne barna være med på klippingen også. 
   
  Del ut spillebrettene og bland kortene. Ser dere hvilke bilder som passer hvor? 

  Utstyr

  • TwinSpace 
  • Nettbrett/Digitalt kamera og PC 
  • Presentasjonsprogram (powerpoint, keynote e.l.)  
  • Printer  

  Tips

  • En liten gruppe barn er å foretrekke. 
  • Sørg for at alt utstyr er klart til bruk.  

  Tips til lignende aktiviteter finner du her

  Evaluering av opplegg

  Hva fungerte bra/dårlig? Hvordan opplevde barna aktiviteten?