eTwinning: Statistikk-takk

La elevene lage, samle inn og analysere data gjennom undersøkinger sammen med elever på andre skoler og i andre land. 

  Forfatter: Espen Clausen 

  Innledning

  Det er spennende å lage egne spørreundersøkelser og samle inn i data. Men det blir mer autentisk og omfattende om den foregår i samarbeid med klasser på andre skoler og i andre land. 

  Mål

  Matematikk etter 7.klasse 

  • Lage og gjennomføre egne spørreundersøkelser 
  • Analysere resultater 

  Samfunnsfag etter 7.klasse 

  • Viten om og forståelse for andre kulturer 

  Språkfag etter 7.klasse 

  • Språklig anvendelse av engelsk eller nordiske språk 

  Slik gjør du

  1. Finn en eller flere prosjektpartnere nasjonalt eller internasjonalt 
  1. Planlegg sammen med prosjektpartner. Sett en begrenset tidsplan, slik at prosjektet ikke trekker ut i tid. Avtal gjerne et oppstartsmøte via Skype med elevene i de ulike klassene, slik at de får sett og hørt hverandre. En kort presentasjon av hver elev. 
  1. Etabler TwinSpace for deling av bilder, informasjon og annet som har med prosjektet. Om dere ønsker det, kan elevene få skrivetilgang til TwinSpace som elever. 
  1. La elevene komme med innspill på ulike spørsmål de ønsker svar på. Sett dem sammen i par eller små grupper som arbeider videre med spørsmålene og svaralternativer. Eksempel på områder kan være fritidsaktiviteter, fysisk aktivitet(skritteller), kroppsmål, familie, mat, sengetider, skoleforhold osv osv Husk å ha med spørsmål om nasjonalitet, skole, kjønn og alder for å kunne sammenligne data. 
  1. La elevene komme med noen hypoteser om hvordan resultat vil se ut hos de ulike deltakerklassene. 
  1. Velg verktøy for innsamling av data. Eksempel på dette kan være Microsoft Forms, Google Survey(Skjema), SurveyMonkey. 
  1. Bruk TwinSpace for distribusjon av lenker til undersøkelsene, og la elevene gjennomføre dem. 
  1. La elevene behandle og analysere data. Stemmer de med hypotesene? Sammenligne resultater med de andre klassene., 
  1. Presenter data og analyser for de andre deltakerklassene. Velg presentasjonsform som passer. 

  Utstyr

  • Tilgang til eTwinning-portalen 
  • Kamera 
  • PC eller nettbrett med nødvendig programvare 

  Tips

  En kan lage krav til presentasjoner. For eksempel få med begreper som typetall, median, gjennomsnitt, spredning osv