eTwinning: Takete og Malumna – en narrativ historie og billedkunst

Forestill deg at Takete og Malumna er to vesener som bor på en fremmed planet. Hvordan ser de ut og hvem er de?

  Forfatter: Espen Clausen

  Innledning

  Takete og Malumna er et kort, kreativt og morsomt prosjekt som kombinerer billedkunst og historiefortelling. 

  Mål

  Tilknytning til læreplan 

  Kunst og håndverk 

  • bruke ulike materialer i utforming av gjenstander med dekorative elementer 
  • benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider 

  Språkfag

  • skrive tekster med klart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt 
  • skrive fortellende og beskrivende tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker 

  Slik gjør du

  1. Finn en eller flere prosjektpartnere nasjonalt eller internasjonalt 
  1. Planlegg sammen med prosjektpartner. Sett en begrenset tidsplan, slik at prosjektet ikke trekker ut i tid og historiene blir ferdig samtidig. Sett en maks lengde på historiene. Bli enige om hvem som gjør hva i prosjektet. 
  1. Registrer prosjektet i eTwinning slik at dere får tilgang til TwinSpace 
  1. Avtal gjerne et oppstartsmøte via Skype med elevene i de ulike klassene, slik at de får sett og hørt hverandre. En kort presentasjon av hver elev. 
  1. Etabler TwinSpace for deling av bilder, informasjon og annet som har med prosjektet. Om dere ønsker det, kan elevene få skrivetilgang. 
  1. Klassene tegner Takete og Malumna, former dem i leire, brenner og maler dem. Deretter skal elevene fotografere dem og bruke bildemanipulering til å plassere dem i et miljø. 
  1. Den andre klassen mottar bildene og skriver fortellinger til bildene på sitt eget morsmål. 
  1. Historiene presenteres i egen klasse, og om mulig for hverandre i f.eks TwinSpace. 

  Utstyr

  • TwinSpace 
  • Leire, ovn og maling 
  • Kamera 
  • PC eller nettbrett med nødvendig programvare 

  Tips

  • Elevene kan arbeide parvis med bildebehandling og historieskriving. Parene kan få "makkerpar" på tvers av klassene. 
  • Lærerne kan eventuelt lage en personkarakteristikk og/eller en skriveramme, før de skriver selve historien