eTwinning: Ukens nyheter

Ukentlige nyhetspresentasjoner i samarbeid med andre.  

  Forfatter: Thomas Herlofsen 

  Innledning

  Dette prosjektet er tenkt gjennomført på omtrent to måneder. Grupper i klassen følger med på globale og lokale nyheter og formidler disse til prosjektpartnerne ukentlig, med bilder og overskrifter. Deretter diskuterer man nyhetene i Twinspace Forums. 

  Mål

  Eksempler på mål etter tiende trinn: 

  Engelsk 

  • samtale om og formidle aktuelle og faglige emner 
  • velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig måte i egen språklæring 

  Samfunnsfag 

  • vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning 
  • reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene 

  Slik gjør du

  Før prosjektet starter 

  Registrer deg i eTwinning og finn en partner. Registrer prosjektet sammen, og vent på beskjed om at dere har fått et TwinSpace. Legg til elevene i TwinSpace. Opprett et forum i Twinspace for hver uke i prosjektet, med forumtråder for partnerskole og type nyheter (for eksempel: Danmark-globalt, Finland-nasjonalt, Norge-lokalt et cetera). Lag også mapper under Materials med samme struktur. 

  Ukentlige aktiviteter så lenge prosjektet pågår 

  Hos hver prosjektpartner skal en gruppe elever hver uke presentere en lokal, nasjonal og global nyhetssak. Et foto med en overskrift og et par setninger er tilstrekkelig. De skal poste nyhetene i Twinspace (under MATERIALER og i FORUM). De andre elevene bruker FORUM til å kommentere og stille spørsmål, og elevene som postet svarer. Dette en fin anledning for refleksjon. 

  Felles avslutning av prosjektet 

  Elevene i prosjektet bruker et felles skriveverktøy (for eksempel  Padlet ) der de reflekterer over nyhetssakene. De kan for eksempel svare på følgende:   

  • Hvilken av disse sakene vil være viktigst i framtiden (og hvorfor)? 
  • Hvilken sak var mest engasjerende (og hvorfor)? 
  • Hva du lært i dette prosjektet? 

  Utstyr

  • Tilgang til eTwinning, PC, Nettbrett eller lignende. 

  Tips

  • Man kan samle arbeidene, f.eks. som en liten film eller som en veggavis 
  • Man kan også lage en mer tradisjonell avis ved å skrive små nyhetsartikler 
  • Dette prosjektet kan integreres med prosjektet Young journalists 
  • Dette prosjektet er en god anledning til å diskutere fake news 

  Vurdering

  Kjennetegn på måloppnåelse vil variere med regifagene for prosjektet. Partnere i prosjektet kan godt jobbe mot forskjellige faglige læringsmål, med ulike kriterier for måloppnåelse.