eTwinning: Vis meg din praksisbarnehage!

Dokumentasjon av mangfold i barnehagen. 

  Forfatter: Maria Dardanou - UiT

  Innledning

  Studentene ved 2.året ved barnehagelærerutdanning skal i praksisperioden dokumentere mangfold i barnehagen (5 uker, vår semester). Denne dokumentasjonsoppgaven kan vise en mangfold i leker, materialer, uteområder og andre ting som finnes i Norge, men også i barnehager i andre land. 

  Mål

  Målet for oppgaven er å: 

  Samtidig prosjektet kan støtte students digital kompetanse og digital dømmekraft. Studentene må tenke kritisk rundt bruk av bilder i barnehagen, og hvordan dokumentasjon kan bli pedagogisk dokumentasjon som øker refleksjon og endringskompetanse. 

  Slik gjør du

  Prosjektet kan gjennomføres mellom studentene i ordinærklasse og samlingsbasert klasse, eventuelt mellom to universiteter på nasjonalt eller internasjonalt nivå. 

  • Alle prosjekt partnere velger tema som dokumentasjon skal fokusere (for eksempel, dokumentere mangfold i utemiljø, leker, barnelitteratur, utstyr, osv). 
  • Alle lager en kort presentasjon av barnehagen i Padlet 
  • Alle lager en digital bildebok med presentasjon av mangfoldet de har valgt 
  • Alle partnere kommentere på andre sin bildebok 

  Utstyr

  • Digital kamera 
  • Padlet 
  • Nettbrett 
  • Book creator  
  • Twinspace 
  • Skype (mellom to forskjellige utdanningsinstitutter) 

  Tips

  Alle etiske linjer skal følges. Studentene må sørge for å informere barnehagen om dokumentasjonen, og ikke inkludere barn i bilder. 

  Evaluering

  Studentene kan evaluere prosjektet gjennom å svare på et nettbasert skjema eller muntlig evaluering som en refleksiv diskusjon. Refleksjoner av hverandres presentasjon kan også være en del av evalueringen.