eTwinning: We, Responsible Consumers!

Sjekk ut likheter og forskjeller mellom ungdommers forbruk, interesser, ferieønsker og drømmer. 

  Innledning

  Prosjektide av Adriana Buitrago 

  ¡Nosotros, consumo responsable! 

  Prosjekt for ungdomstrinnets valgfag 'Internasjonalt samarbeid' i samarbeid med fremmedspråk i dette tilfelle engelsk og spansk - gjennomføres over ett skoleår. 

  Tema:  Food, Clothes and Transport.  Alimentación, ropa y transporte 

  Mål

  Hovedmål 

  Er at elevene skal kunne reflektere over 

  • egen og andres kultur 
  • interesser og levemåter - slik at de kunne få bedre kjennskap til innsikt i ansvarlig forbruk 
  • å bruke et fremmedspråk (spansk og engelsk) for å kunne kommunisere med ungdommer i andre land 
  • å forbedre bruken av internett og teknologi for pedagogiske oppgaver 

  Kompetansemål fra læreplan 

  Internasjonalt samarbeid 

  I samsvar med kompetansemålene for dette valgfaget, jobbe med forskjellige aktiviteter der elevene deltar aktivt med å bruke TwinSpace som det viktigste verktøy for å 

  • jobbe med et tema og et språk tilpasset formålet 
  • etablere kontakt med enkelte elever eller grupper i andre land 
  • planlegge og produsere tekster, bilder, lyder, videofiler samt og utveksle informasjon 
  • kunne bruke grunnleggende regler for nettvett, personvern og trygghet på nettet 

  Spansk på 9. Trinn  

  jobbe med kompetansemålene fra lærerplanen i Fremmedspråk nivå I mot å  

  • utøve elevens egne ferdigheter i fremmedspråket  

  Slik gjør du

  Innledende arbeid 

  • Kontakt med skoler i tre til fire europeiske land er etablert før skolestart 
  • To av samarbeidspartnerne har registrert prosjektet på eTwinningLive. Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS) hvor både lærere og elever kan samarbeide på en sikker måte og selv bestemme hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert 

  Gjennomføring 

  • Gi tilgang til TwinSpace 
  • Rediger egne profiler og skriv meldinger på engelsk og spansk 
  • Skriv om temaer som mat, klær og transport og del på TwinSpace 
  • Ta bilder 
  • Lag korte video-snutter 
  • Del på TwinSpace 

  Utstyr

  • TwinSpace med e-post, chat og videokonferanse 
  • e-post 
  • Skype 
  • Presentasjonsverktøy 
  • videoredigering 
  • Voki 

  Vurdering

  Gjennom dette arbeidet oppdager de en mengde ukjent informasjon samt at de utvider ordforrådet i engelsk og spansk 

  Evaluering av opplegg

  Refleksjon, produksjon, deling og kommunikasjon er ord som beskriver og definerer prosessen og resultatet av prosjektet.