Euroguidance fremmer den internasjonale dimensjonen i karriereveiledning

Er du karriereveileder i skole, høyere utdanning eller voksenopplæring og har spørsmål om utdanningsmobilitet? Lurer du på hvordan du som karriereveileder kan samarbeide med andre land for egen kompetanseheving? Da er Euroguidance en ressurs for deg!

  Euroguidance er et europeisk nettverk som jobber for å styrke karriereveilederes kompetanse om verdien av internasjonalisering. Euroguidance er en del av Erasmus +, og skal støtte oppunder mobilitet i Europa. Diku har ansvaret for Euroguidance, og vi formidler informasjon om veiledningssystemer og om livslang veiledning internasjonalt ved å:

  • Spre informasjon om muligheter for utdanningsmobilitet i Europa
  • Arrangerer seminarer og læringsopphold for veiledere om mobilitet
  • Gi informasjon til veiledere i alle deler av utdanningsystemet om hvordan de kan øke sin kompetanse gjennom mobilitet

  Nettkurs

  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har utviklet et nettkurs om mobilitetsveiledning for rådgivere og karriereveiledere i ungdomsskole og videregående opplæring. Vi vil gjøre det lettere for deg som rådgiver å veilede elever om læringsmobilitet, altså muligheter for å ta hele eller deler av videregående i utlandet. Veiledning om læringsmobilitet kalles gjerne mobilitetsveiledning. Med en nyttig verktøykasse om mobilitetsveiledning vil du både spare tid og bli en enda bedre rådgiver for dine elever. Kurset tar for seg utfordringer elever kan støte på både før, under og etter et utenlandsopphold, samt forslag til hvordan du kan veilede eleven gjennom disse. Det er satt sammen av flere små moduler, slik at du selv kan velge å ta den enkelte modul når det passer deg.

  Her finner du nettkurset om internasjonalisering for rådgivere og veiledere. 
   

  Nyhetsbrev

  Euroguidance gir ut et nyhetsbrev om karriereveiledning og mobilitet to ganger i året:

  Neste utgave kommer snart!

  Tidligere utgaver finner du på vår felles Europeiske nettside: www.euroguidance.eu

  Nyttige lenker

  Det finnes mange gode verktøy, metoder, teknikker og rammeverk fra ulike europeiske land brukt i karriereveiledning på nettet. Klikk her for en oversikt over gode eksempler og metoder fra hele Europa.  

   

   

  Euroguidance er en del av EUs program for utdanning og opplæring.