Euroguidance – karriereveiledning

Hva bør du tenke på før, under og etter læringsopphold i Europa? Hvilke støtteordninger finnes? Euroguidance er en ressurs som kan hjelpe deg å svare på disse og liknende spørsmål. 

  Euroguidance er et europeisk nettverk av nasjonale ressurssentre for veiledning av elever og studenter. Diku har ansvaret for det norske Euroguidancesenteret, og vi formidler informasjon om veiledningssystemer og livslang veiledning i et internasjonalt perspektiv ved å: 

  • Spre informasjon om norske og europeiske utdannings- og veiledningssystemer, og om mobilitet i Europa 
  • Arrangere kurs og seminarer med et internasjonalt innhold til veiledere 
  • Svare på henvendelser fra norske og utenlandske veiledere 
  • Oppdaterer og videreutvikler informasjon om norske utdanningstilbud i EU-kommisjonens utdanningsportal "læringsmuligheter i Europa". 

  Nyhetsbrev

  Euroguidance gir ut et nyhetsbrev om rådgiving og mobilitet – "Euroguidance Insight".

  Nyttige lenker

  Er du rådgiver og ønsker å delta på seminar eller konferanse? Sammen med kollegaer i  Euroguidance har vi laget en lenkesamling over relevante seminar og konferanser for målgruppen rådgivere.

  Lenkesamlingen finner dere her. 

   

  Euroguidance er en del av EUs program for utdanning og opplæring.