Europass

Europass består av fem ulike dokumenter som gjør at ferdighetene og kvalifikasjonene dine blir forstått på en enkel og tydelig måte. Du kan bruke dokumentene hver for seg eller sammen, når du skal søke jobb eller studier i Norge eller i Europa.   

  Europass CV

  Skal du søke jobb eller studie kan du bruke Europass CV. 

  Europass CV finnes på de fleste europeiske språk, og du kan lage den på det språket du ønsker. Europass CV gir deg mulighet til å tilpasse CVen etter din kompetanse. Du fyller ut de feltene som er relevante for din kompetansebakgrunn (det er kun disse som blir synlige). Du kan enkelt legge til kopi av vitnemål, attester, bilder eller andre Europass-dokument hvis du ønsker det. 

  Europass språkpass

  Skal du beskrive dine ferdigheter i fremmedspråk, men er usikker på hvordan du skal bedømme deg selv? Med Europass Språkpass kan du dokumentere og beskrive kompetansen din i språk på en standardisert måte.  

  Europass Språkpass er utarbeidet av Europarådet og er en del av den europeiske språkportfolio.

  Europass Mobilitetsdokument

  Europass mobilitetsdokument beskriver hvor, hvordan og når du har gjennomført et læringsopphold i utlandet. Dokumentet er for deg som har gjennomført et utdannings-, opplærings- eller arbeidspraksisopphold i et annet land i forbindelse med et organisert utdannings- eller opplæringstiltak i Norge (for eksempel gjennom Erasmus+).  

  Hvis du har lyst til å bruke dokumentet tar du kontakt med organisasjonen du er tilknyttet (f.eks. skole, høgskole, universitet, opplæringskontor, bedrift, kurstilbyder, osv.). Utenlandsoppholdet må godkjennes, og dokumentet fylles ut av senderorganisasjonen i Norge og den utenlandske mottakerorganisasjonen.  

  Slik fyller du ut Europass Mobilitet

  Europass Mobilitet fylles ut i samarbeid mellom sender- og mottakerorganisasjonen. 

  • Senderorganisasjonen (organisasjonen i Norge som sender ut deltakeren) logger inn på databasen for Europass Mobilitet.
  • Velg "Registrere nytt Europass Mobilitet" og fyll inn opplysninger om deltakeren som mobilitetsdokumentet skal utstedes til. 
  • Velg deretter "Lag dokument". 
  • Du vil da få opp et mobilitetsdokument med opplysninger om deltaker og senderorganisasjon (du kan endre opplysningene om de er feilaktige eller ufullstendige).
  • Fyll ut opplysninger under avsnitt 3 og 4 i dokumentet. 
  • Mobilitetsdokumentet får nå ett unikt Europass-nummer, for eksempel NO-2012_18. 
  • Lagre dokumentet på din maskin, bruk gjerne det foreslåtte Europass-nummeret som filnavn. 
  • Send dokumentet som vedlegg i e-post til mottakerorganisasjonen.
  • Mottakerorganisasjonen fyller ut den siste delen av Word-dokumentet (avsnitt 5), skriver ut og sender originalversjonen i papir - med underskrift og stempel - tilbake til senderorganisasjonen. 
  • Originalversjonen sendes med vanlig post, og Word-dokumentet sendes per e-post. 
  • Senderorganisasjon utsteder Europass-mobilitetsdokumentet til deltakeren.

  Obs! Ikke alle feltene i dokumentet er obligatoriske å fylle ut. Felt som ikke er utfylt, kan du fjerne ved å slette dem i det ferdige Word-dokumentet. Det gjør du ved å sende dokumentet til mottakerorganisasjonen.

  Les mer om Europass Mobilitet på EUs nettsider

  For mer informasjon om europass mobilitet kontakt: europass@diku.no

  Europass Fagbeskrivelse

  Europass fagbeskrivelse gir en kortfattet forklaring på innholdet i et fagbrev, svennebrev eller vitnemål for yrkesfaglig utdanning. 

  Europass fagbeskrivelse er et tillegg til det norske originalbeviset, og gir informasjon om de ulike yrkeskompetansene som den norske opplæringen fører til. Det gjør det lettere for arbeidsgivere og institusjoner i utlandet å forstå hvilken kompetanse som ligger i norske fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra yrkesfaglig opplæring. 

  Hva er Europass fagbeskrivelse?

  Formålet med fagbeskrivelsene er å fremme mobiliteten mellom EU-landene og skape gjenkjennelighet mellom de ulike yrkesfaglige utdannelsene. Fagbeskrivelsene er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med partene i arbeidslivet.  

  Fagbeskrivelsene utstedes på norsk og engelsk og inneholder:  

  • Kompetansen som ligger i fagbeviset 
  • Den offisielle statusen til fagbeviset (hvem som har skrevet det, hvilken myndighet som har godkjent det, karakterskala og nivå) 
  • Kvalifikasjoner for høyere utdanning, internasjonale overenskomster og rettslig grunnlag 
  • Utdanningens lengde og struktur 
  • Fagbrevets nivå i det nasjonale og europeiske kvalifikasjonsrammeverket 

  Dokumentet er ikke et personlig dokument og heller ikke et automatisk system for formell godkjenning. 

  Les mer om Europass Fagbeskrivelse på EUs nettsider 

  Europass Vitnemålstillegg

  Europass vitnemålstillegg blir utstedt sammen med vitnemål for høyere utdanning. Det beskriver innholdet i studiet og den kompetansen som er oppnådd. Vitnemålstillegget er nyttig hvis du skal søke jobb eller studere videre i andre land. 

  Vitnemålstillegget (Diploma Supplement (DS)) utstedes til alle som får vitnemål ved universiteter og høyskoler i Norge. Hensikten med vitnemålstillegget er å fremme internasjonal mobilitet og studienes gjenkjennelighet ved å gi avgangsstudenter en utfyllende beskrivelse av studiet og den kompetansen de innehar. Det skal også gi en beskrivelse av oppbyggingen av høyere utdanning i det aktuelle landet.  

  Europass Vitnemålstillegg erstatter ikke selve vitnemålet og gir ikke en automatisk garanti for anerkjennelse.  

  Vitnemålstillegget utstedes av de enkelte universitetene og høyskolene. 

  Utfyllende informasjon om vitnemålstillegg på UHR sine sider