European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET)

ECVET er et europeisk kompetanseoverføringssystem innen fag- og yrkesopplæring. I Norge brukes systemet i forbindelse med mobilitet på tvers av landegrenser, både når elever og lærlinger sendes ut og mottas innen fag- og yrkesopplæring.

  Hva er ECVET?

  ECVET er en forkortelse for "European Credit System for Vocational Education and Training", og er et europeisk kompetanseoverføringssystem innen fag- og yrkesopplæring.

  I Norge anvendes ECVET som et virkemiddel for å heve kvaliteten i læringsopphold i andre europeiske land.

  Dette oppnås ved gjennom anerkjennelse og overføring av læring mellom forskjellige læringsmiljøer og på tvers av landegrenser og systemer i Europa. ECVET skal således skape en felles forståelse og ikke minst et felles språk for anerkjennelse og overføring av læring og kvalifikasjoner i Europa.

  Det særegne med ECVET er at det setter fokus på læringsutbyttet, Learning Outcome – det vil si hva en person kan og vet - og ikke på hvordan han eller hun har oppnådd denne kompetansen.

  ECVET kan brukes både til nasjonale og tverrnasjonale aktiviteter, men vi har i Norge valgt utelukkende å bruke det i forbindelse med mobilitet på tvers av landegrenser, både når vi sender elever og lærlinger ut, og når vi mottar elever og lærlinger innen fag- og yrkesopplæring.

  ECVET-ressurser

  Følgende maldokumenter er utviklet for bruk i Erasmus+ mobilitetsprosjekt og tilsvarende:

  ECVET-eksperter

  For å støtte implementering av ECVET er det opprettet en nasjonal ECVET ekspertgruppe. Ekspertgruppen skal bistå norske institusjoner med å ta ECVET i bruk.

  De norske ekspertene kommer fra skoler og fylkeskommuner som har lang erfaring med tverrnasjonalt samarbeid innenfor fag- og yrkesopplæring. Ekspertene skal formidle kunnskap om ECVET og gi praktiske råd og veiledning til relevante aktører innen fag- og yrkesopplæring.

  I Norge er det oppnevnt 4 ECVET-eksperter:

  Relaterte programmer

  Gjør det! er et utvekslingsprogram som skal styrke fag- og yrkesopplæringen, styrke båndene til Tyskland, og senke terskelen for å komme i gang med internasjonale prosjekt.