Eurydice

Eurydice er eit europeisk nettverk av EU-medlemsland, Norge og Island. Nettverket samlar inn og spreier informasjon om utdanning i desse landa.

  Kva gjer Eurydice?

  Gjennom arbeidet med Eurydice utarbeider Diku rapporter som gjev god innsikt i norsk utdanning på engelsk, og også tilgang til rapportar om utdanning i dei andre landa. 

  Vi legg informasjon om norsk utdanning inn i generell informasjon om utdanning i Europa. I tillegg deltek vi med informasjon om norske tilhøve innan prioriterte tema.

  Nasjonale nyheitssaker kan handle om aktuelle utviklingsdrag i Noreg.

  Eurydice har også eit spørsmålsforum der dei nasjonale einingane kan legge inn spørsmål og få svar frå andre nasjonale einingar. Vi kan dermed få svar på aktuelle utdanningsspørsmål, og også hjelpe andre som har spesifikke utdanningspolitiske spørsmål til andre land. Døme på slike spørsmål kan vere «stipendordningar for studentar frå familiar med låg inntekt»,  «tilgang til vaksenopplæring» eller «heimeundervisning under covid-19-pandemien».

  Om du vil ha nytte av å stille spørsmål til dette forumet, ta kontakt.

  Om programmet

  Kontor i Europa

  EACEA Eurydice Unit

  Postal Address:

  EACEA A7 Eurydice Education Audiovisual & Culture Executive Agency Avenue du Bourget 1 - J-70 BE-1049 Brussels

  Physical Address: (for visitors only)

  Rue Joseph II 70 - 1st floor - Bloc D BE-1000 Brussels.

  E-Mail: eacea-eurydice@ec.europa.eu 

  Kontor i Norge

  Norwegian National Eurydice Unit

  Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning - Fortunen 1, 5013 Bergen

  E-Mail: nataskja-elena.lie@diku.no 

  Meir informasjon